АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ
до центральної міської лікарні


АДВОКАТ
Іванов Іван Іванович
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № X,
видане 01.01.01. Л. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
79000, м. Л., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22
Вих. № від 2012 р.
С. центральна міська лікарня
70000, м. С., вул. К., 1А


АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

У зв’язку із виконанням своїх професійних обов’язків щодо надання правової допомоги Петренку Петру Петровичу, з метою сприяння йому в реалізації права на медичну інформацію, що гарантоване п. 1 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я), керуючись ч. З ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» (право адвоката запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій), ст. 2,8,16 Закону України «Про захист персональних даних» (суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом), п. 9 Указу Президента України «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», Рішенням Конституційного Суду України (справа К.Г. Устименка), -

ПРОШУ:

1. Надати засвідчену в установленому порядку медичну документацію, у якій відображено інформацію щодо надання Вашим закладом охорони здоров’я медичної допомоги Петренку П.П., зокрема:
- копію медичної карти стаціонарного хворого Петренка П.П.;
- довідку, що містила б інформацію про усі лікарські засоби, якими забезпечувався Петренко П.П. під час стаціонарного лікування у Вашому медичному закладі в період з _ до .

Додатки:
1. Копія Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності від 01 вересня 2011 р.
З повагою, Іванов Іван

Примітка: Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України -Про захист персональних даних» запит щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.

Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта