Arbitraż Międzynarodowy

 • Zgodnie z Ustawą Ukrainy o Izbach Handlowo-Przemysłowych w Ukrainie z dnia 2 grudnia 1997 roku przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Ukrainy funkcjonują:
  Międzynarodowy Komercyjny Sąd Arbitrażowy
  Morska Komisja Arbitrażowa
  Ich działalność jest regulowana Ustawą Ukrainy o międzynarodowym arbitrażu komercyjnym z dnia 24 lutego 1994 roku.
  Międzynarodowy Komercyjny Sąd Arbitrażowy rozwiązuje spory, wynikający ze stosunków umownych i innych stosunków cywilno-prawnych, powstających przy prowadzeniu zagranicznej działalności handlowej i innych rodzajów działalności gospodarczej, jeżeli siedziba przedsiębiorstwa handlowego chociażby jednej ze stron sporu jest za granicą, a także spory przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi oraz zrzeszeniami i organizacjami międzynarodowymi, założonymi na terytorium Ukrainy, pomiędzy sobą, spory pomiędzy ich wspólnikami, a także ich spory z innymi podmiotami prawa Ukrainy.
  Usługi naszych adwokatów w zakresie Międzynarodowego Arbitrażu Komercyjnego nie ograniczają się bezpośrednio do prowadzenia spraw w trakcie postępowania rozjemczego i otrzymania decyzji, a obejmują także stadium formowania składu arbitrażu oraz procedurę uznania i przymusowego wykonania podjętych decyzji arbitrażowych.