ПОЗОВ про повернення коштів, отриманих без достатньої правової підстави

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД м. КИЄВА
Позивач: Республіканське вище училище фізичної культури,
адреса: 02156, м. Київ, вул. Матейка, 4
Код ЄДРПОУ 02125315
Відповідач: Відділ державного казначейства у Деснянському р-ні м. Києва,
адреса: 02225, м. Київ, вул. Бальзака, 22, код 26077891
Ціна позову 5 000 гривень

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Контрольно-ревізійним управлінням в м.Києві Державної контрольно-ревізійної служби України була проведена ревізія Республіканського вищого училища фізичної культури, результатом якої став Акт ревізії цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, виділених на здійснення заходів для позашкільної роботи з дітьми у 2000-2001 роках та 9 місяців 2002 року. Актом було встановлено порушення вимог чинного законодавства училищем щодо надання безповоротної фінансової допомоги на загальну сум 5 000 гривень відділенню Держказначейства у Ватутінському р-ні, правонаступником якого є відділення Держказначейтсва у Деснянському р-ні (витяг з Акту додається). Посадових осіб нашого училища було зобов'язано здійснити заходи щодо повернення безпідставно перерахованих сум і попереджено про притягнення до відповідальності у разі ухилення від здійснення цих заходів.

Відділення Держказначейства у Ватутінському р-ні в 2000 та 2001 роках зверталося до училища з проханням надати безповоротну фінансову допомогу (листи від 28.08.2001 №357, 17.07.01. № 01-13/238, від 10.12.2001 № 01-13/37 додаються).

Як зазначено в п.5 Постанови Кабінету Міністрів від 09.01.2000 року №17 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій», установи мають право брати зобов'язання і витрачати бюджетні кошти на цілі і в межах, установлених затвердженими кошторисами і планами асигнувань. Пункт 46-1 Постанови КМУ №17 взагалі забороняє надавати за рахунок бюджетних коштів позики юридичним і фізичним особам. Крім того, згідно частини другої п.47 Постанови, використання коштів спеціального фонду можливе лише на видатки, передбачені кошторисами. Кошторисами доходів та видатків Республіканського вищого училища фізичної культури за 2000 та 2001 рік (додаються) не передбачені видатки щодо надання безповоротної фінансової допомоги органам державного казначейства. Отже перерахування цієї безповоротної фінансової допомоги у розмірі 5 000 гривень, як і її отримання відповідачем, здійснено з порушенням вимог чинного законодавства.

Оскільки, відносини щодо надання/отримання фінансової допомоги не є публічно- правовими, то їх регулювання здійснюється нормами Цивільного кодексу. Відповідно до частини другої п.4 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу, щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК, положення кодексу застосовуються до тих прав і обов'язів, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності. Отже до взаємовідносин сторін має бути застосований ЦК України від 16.01.2003 року.

Як зазначено в ст.1212 ЦК, особа, яка набула майно (в т.ч. грошові кошти) без достатньої правової підстави, зобов'язана повернути потерпілому це майно (грошові кошти). Оскільки суми безповоротної фінансової допомоги перераховані/отримані з порушенням вимог чинного законодавства, є всі підстави для висновку про набуття відповідачем цих коштів без достатньої правової підстави.

Обставинами, що підтверджують позовні вимоги є факти порушення законодавства при перерахуванні безповоротної фінансової допомоги у розмірі 5 000 гривен, їх отримання відповідачем без достатньої правової підстави. Доказами, що підтверджують позовні вимоги є, зокрема, Акт ревізії КРУ, листи відділення Держказначейства, банківські виписки про перерахування грошових сум, кошториси доходів і видатків училища.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.1212 Цивільного кодексу України, пп. 5, 46-1, 47 Постанови Кабінету Міністрів від 09.01.2000 року №17 «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ і організацій», ст.ст. 1, 2, 12, 58, 64 ГПК,

Просимо:

Порушити провадження за даною справою.
Стягнути з відділення Державного казначейства у Деснянському р-ні м. Києва грошову суму у розмірі 5 000 гривень.

Додані документи:
1. Докази відправлення відповідачеві копії позовної заяви і доданих документів.
2. Платіжне доручення на сплату державного мита у розмірі 51 гривні.
3. Платіжне доручення на сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118 гривень.
4. Засвідчений витяг з Акту ревізії КРУ в м. Києві від 29.11.2002р.
5. Засвідчені копії листів від 28.08.2000 № 357, 17.07.01. № 01-13/238, від 10.12.2001 №01-13/37.
6. Засвідчені копії кошторисів доходів та видатків Республіканського вищого училища фізичної культури за 2000 та 2001 рік.
7. Засвідчені копії банківських виписок про перерахування грошових сум (3 примірники).
8. Засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію позивача.
9. Засвідчена копія довідки про включення до ЄДРПОУ.
10. Засвідчена копія наказу про призначення директора.
Дата
Директор В.Г. Гамов