Заява з грошовими вимогами до боржника

До:

 

Боржник:

 

 

 

Особа, що подає заяву:

 

 

 

Справа:
Суддя:

Господарського суду Вінницької області

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українське інструментальне товариство»
Ідентифікаційний код 11111111
21010, Вінницька обл.
м. Вінниця, вул. С.Лазо, 175

Товариство з обмеженою відповідальністю
«інженерно-будівельна компанія «Ізумруд»
Ідентифікаційний код 22222222
04073, м. Київ, пров. Куренівський, 177

№155/80-10
Ламерська Т.І.

 

Заява
з грошовими вимогами до боржника

02 червня 2008 р. між товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно- будівельна компанія «Ізумруд» (Далі також — «кредитор», «ТОВ «ІБК «Ізумруд») та товариством з обмеженою відповідальністю «Українське інструментальна товариство» (далі також — «боржник») укладено Договір підряду № 19/06-08 (далі також — «Договір»).

За вказаним договором боржник замовив, а кредитор прийняв замовлення на виконання підрядних робіт по будівництву адміністративної будівлі за адресою м. Бишів, Макарівського району, Київської області.

Згідно п. 2.1. Договору кредитор зобов'язується власними силами та засобами якісно виконати Роботи, зазначені в Договорі, а Замовник зобов’язується надати Об’єкт для виконання Підрядником робіт і по їх завершенню прийняти та оплатити вартість цих робіт.

Згідно п.5.2. Договору оплата вартості робіт і матеріалів здійснюється боржником згідно актів приймання-передачі виконаних робіт протягом 5 банківських днів після надання кредитором Акта приймання-передачі виконаних робіт.

Згідно п. 9.3. Договору у випадку прострочення оплати робіт, встановлених даним Договором, боржник виплачує кредитору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої в строки суми за кожен календарний день прострочення.

Відповідно до умов Договору, 09.09.2008 р. між сторонами було підписано Акт приймання-передачі виконаних робіт за серпень 2008 р., згідно якого погоджена вартість виконаних робіт за вказаний період склала 516 549,60 грн.

Згідно акту приймання-передачі виконаних робіт за вересень 2008 р. погоджена вартість виконаних робіт за вересень 2008 року склала 49 914,00 грн.

Згідно акту приймання-передачі виконаних робіт за листопад 2008 р. погоджена вартість виконаних робіт за листпад 2008 року склала 21 374,40 грн.

Боржник оплатив виконані підрядні роботи за Договором частково, а саме — здійснив оплату в розмірі 14 000,00 грн. згідно виписки з банківського рахунку від 23.10.2008 р.

Станом на день порушення провадження у справі про банкрутство заборгованість боржника по оплаті виконаних підрядних робіт становить 573 838,00 грн.

Станом на 24 листопада 2010 р. боржник свого обов'язку по оплаті кредитору виконаних робіт за договором не виконав. За виконані роботи за період серпень-листопад 2008 р. боржник у строк передбачений Договором оплату не здійснив, чим порушив договірні зобов’язання та майнові права ТОВ «ІБК Ізобуд».

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Отже, боржник, який прострочив оплату виконаних підрядних робіт, зобов'язаний сплатити кредитору суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та три відсотки річних від простроченої суми.

Сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення з 03.09.2008 по 30.09.2008 р. складає: 516549,60 (грн.) х 1,011 (СІІ) — 516549,60 (грн.) = 5682,05 грн, де СІІ — сукупний індекс інфляції за період прострочення.

Сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення з 30.09.2008 по 23.10.2008 р. складає: 516549,60 (грн.) + 49914,00 (грн.) х 1,017 (СІІ) — 566463,60 (грн.) = 9629,88 грн, де СІІ — сукупний індекс інфляції за період прострочення.

Сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення з 23.10.2008 по 05.12.2008 р. складає: (516549,60 (грн.) + 49914,00 (грн.) — 14000,00 (грн.)) х 1,015 (СІІ) — 552463,60 (грн.) = 8286,95 грн, де СІІ — сукупний індекс інфляції за період прострочення.

Сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення з 05.12.2008 по 17.08.2010 р. складає: (516549,60 (грн.) + 49914,00 (грн.) — 14000,00 (грн.) + 21374,40 (грн.)) х 1,196 (СІІ) — 573838,00 (грн.) = 112472,25 грн, де СІІ — сукупний індекс інфляції за період прострочення.

Разом сума інфляційного збільшення заборгованості за період прострочення: 136071,13 грн.

Розрахунок трьох процентів річних від простроченої суми за період прострочення з 03.09.2008 по 30.09.2008р. становить: 516549,60 (грн.) х 3% / 365 (днів) х 28 (днів) = 1188,77 грн.

Розрахунок трьох процентів річних від простроченої суми за період прострочення з 30.09.2008 по 23.10.2008р. становить: 566463,60 (грн.) х 3% / 365 (днів) х 24 (днів) = 1117,41 грн.

Розрахунок трьох процентів річних від простроченої суми за період прострочення з 23.10.2008 по 05.12.2008р. становить: 552463,60 (грн.) х 3% / 365 (днів) х 44 (днів) = 1997,95 грн.

Розрахунок трьох процентів річних від простроченої суми за період прострочення з 05.12.2008 по 17.08.2010 р. становить: 573838,00 (грн.) х 3 % / 365 (днів) х кількість днів прострочення = 29 289,32 грн.

Разом три проценти річних за період прострочення: 33 593,45 грн.

Пунктом 9.3. Договору передбачена відповідальність боржника за прострочення оплати за Договором в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від неоплаченої в строки суми за кожний календарний день прострочення.

Отже, боржник зобов'язаний сплатити кредитору пеню передбачену п. 9.3. Договору в наступних розмірах:
за період прострочення з 03.09.2008 по 30.09.2008 р. — 9 484,18 грн. за період прострочення з 30.09.2008 по 23.10.2008 р. — 8 914,83 грн. за період прострочення з 23.10.2008 по 05.12.2008 р. — 15 939,92 грн. за період прострочення з 05.12.2008 по 17.08.2010 р. — 208 848, 94 грн.

Всього за весь період прострочення, сума пені нарахована на підставі п. 9.3. Договору становить 243 187,87 грн.

Таким чином, з огляду на наведене, грошові вимоги ТОВ «ІБК «Ізумруд», що підлягають визнанню в процедурі банкрутства боржника у справі № 15/80-10 складаються з:
боргу щодо оплати за виконані підрядні роботи — 573838,00 грн.
суми інфляційного збільшення— 136071,13 грн.
три проценти річних — 33593,45 грн.
пеня за Договором — 243187,87 грн.

З огляду на зазначене, на підставі Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», товариство з обмеженою відповідальністю «ІБК «Ізумруд»,


ПРОСИТЬ:

Прийняти для розгляду грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «інженерно-будівельна компанія «Ізумруд» до боржника в сумі 986 690,45 грн.

визнати грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «інженерно-будівельна компанія «Ізумруд» у справі про банкрутство боржника в сумі 986 690,45 грн.

Додатки:
засвідчена копія договору підряду № 19/06-08 від 02.06.2008 р.
засвідчена копія акту приймання виконаних підрядних робіт за серпень 2008 р.
засвідчена копія акту приймання виконаних підрядних робіт за вересень 2008 р.
засвідчена копія акту приймання виконаних підрядних робіт за листопад 2008 р.
засвідчена копія виписки з банківського рахунку від 23.10.2008 р.
24 листопада 2010 р.
Директор
ТОВ «ІБК «Ізумруд»:                                                                              Колянов К. К.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», конкурсні кредитори, тобто особи, вимоги яких виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані звернутися до суду з грошовими вимогами до боржника. Копію заяви разом з доданими документами, що обґрунтовують підстави і розмір заявлених вимог, такі конкурсні кредитори направляють боржнику та арбітражному керуючому. За наслідком розгляду заяви боржником, арбітражний керуючий вносить заявлені вимоги до реєстру вимог кредиторів чи відмовляє в цьому. Остаточно реєстр вимог кредиторів затверджується господарським судом, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

Строк подання заяв для конкурсних кредиторів встановлений в розмірі тридцяти днів від дня опублікування в офіційному друкованому органі оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Слід відзначити, що зазначений строк носить присічний характер, тобто він не може бути поновлений, тому конкурсні кредитори під страхом втрати права вимоги зобов'язані звернутися до суду з відповідними процесуальними документами. Як зазначено в ч. 2 ст. 14 Закону, вимоги конкурсних кредиторів, що заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, — не розглядаються і вважаються погашеними, про що господарський суд зазначає в ухвалі, якою затверджує реєстр вимог кредиторів. Хоча законодавцем використаний невдалий термін погашення вимог, судова практика ототожнює таке погашення з припиненням зобов'язання на підставах, передбачених законом, зокрема ч. 2 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».