Особливості укладення договору позики між фізичними особоми

Договір позики відноситься до договорів які мають спеціальні правила складання договорів між громадянами (фізичними особами). За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, в свою чергу позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві у тому ж розмірі грошові кошти або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики обов’язково має укладатись між сторонами у письмовій формі, якщо його сума не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Для підтвердження надання позики позичальник має надати розписку, або інший документ, який би засвідчив передачу визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Розписка має бути підписана позичальником та передана іншій стороні. Розписка є єдиним документом, який підписується лише однією стороною та має юридичну силу. Розписка має містити такі обов’язкові реквізити як місто, назва документа «Розписка», місце та дата складання документу, паспортні та адресні дані сторін, надану у позику грошову суму із посиланням на валюту зобов’язання (відповідно до діючого законодавства України та ст.. 533 ЦК України грошове зобов’язання має бути виконане у гривнях), та за бажанням сторін визначений строк повернення позики. У разі не встановлення сторонами строку повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена у тридцяти денний строк з моменту пред’явлення позикодавцем вимоги, якщо інше не передбачено договором.
Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики. При встановленні сплати процентів за договором позики, розмір та їх порядок сплати повинен бути за фіксований у змісті розписки. Позика може вважатися безпроцентною, якщо у тексті договору (розписки) вказано: «Сплата процентів за цим договором позикодавцеві від позичальника не передбачається, оскільки сторони домовились, що цей договір є безпроцентним».
Договір розписки може вважатися безпроцентним якщо від укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятидесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін, та друга умова без процентного укладення договору позики, якщо предметом позики є речі, визначені родовими ознаками.

 

Позовна заява про розірвання шлюбу

Заява про стягнення аліментів