Выберите одно из предложений для просмотра сайта:
rssАдвокатський запит
міському бюро судово-медичної експертизи

АДВОКАТ
Іванов Іван Іванович
Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю N9 X,
видане 01.01.01. Л. кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури
79000, м. Л., вул. І., 1а, к.т. 222-22-22
К. міському бюро судово-медичної експертизи
Адреса: 00011, м. Л., вул. С.,5

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

У зв’язку із виконанням своїх професійних обов’язків щодо надання правової допомоги Сидорову Івану Васильовичу, на підставі п. 4 ст. 285 Цивільного кодексу України, ч. 5 ст. 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (у разі смерті пацієнта члени його сім’ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитись з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду), ч. З ст. 6 Закону України «Про адвокатуру» (право запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій), ст. 1, 8, 16 Закону України «Про захист персональних даних» (суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом), ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», п. 9 Указу Президента «Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», з метою з’ясування дійсних обставин смерті Сидорова С.І. (сина Сидорова І.В.), -

ПРОШУ

1. Надати копію акту судово-медичного дослідження трупа Сидорова С.І.

Додатки:
1. Копія Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю.
2. Копія довіреності від 01 грудня 2011 р.
3. Копія свідоцтва про народження Сидорова С.І.
З повагою, Іванов Іван

Примітка:

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про захист персональних даних» запит щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.

Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта