ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування майнової та моральної шкоди

« » 20 р. Черкаський районний суд адреса ..
!
позивач: Шепов Олександр Васильович, адреса, тел.. відповідач: Черкаська міська лікарня, адреса тел.. .
(ціна позову - 12800 грн)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування матеріальної та моральної шкоди

02.02.2013 року я, Шепов Олександр Васильович, травмував кисть правої руки. Того ж дня я звернувся за медичною допомогою до травмпункту Черкаської міської лікарні. Черговим лікарем- травматологом було встановлено діагноз “Краєвий перелом променевої кістки в типовому місці без зміщення відламків” та накладено гіпсову пов’язку.

06.02.2013р., під час чергового огляду, лікарем-травматологом мені встановлено діагноз “Забій правого променевозап’ястного суставу”.

15.02.2013р. під час огляду мені було встановлено діагноз “Перелом променевої кістки. Забій променевозап’ястного суставу”, а 22.02.2013р. лікарями травматологічного відділення Черкаської міської лікарні було знято гіпсову пов’язку, встановлено діагноз: “Перелом променевої кістки правого передпліччя” та прийнято рішення про проведення повторного рентгенконтролю правого передпліччя. Після повторного рентгенологічного дослідження встановлено діагноз “Вивих напівмісяцевої кісточки”.

26.02.2013 року я звернувся за медичною допомогою до Міської клінічної лікарні № 5 м. Києва, де було встановлено діагноз “Застарілий перелунарний вивих правої кисті”. 01.03.2013 року мені було проведено операцію по вправленню вивиху з фіксацією кисті спицями. З 26.02.2013 року по 07.03.2013 року я перебував на стаціонарному лікуванні в Інституті травматології та ортопедії АМН України в м.Києві.

Стаття 49 Конституції України гарантує кожному право на отримання ефективної медичної допомоги, статтею 3 Конституції передбачено, що людина, її здоров’я та життя визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю,

статті 6, 39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» передбачають право людини на кваліфіковану медичну допомогу та інформацію про стан його здоров’я і можливі ризики для життя. 

Працівниками Черкаської міської лікарні було порушено моє право на належну та ефективну медичну допомогу. Через несумлінне ставлення лікарів Черкаської міської лікарні до своїх професійних обов’язків, мені надана неякісна медична допомога, що негативно вплинула на стан мого здоров'я.

У висновку спеціалістів центру судово-медичних послуг від 08.04.2013 року, в пункті 1 підсумкової частини встановлено, що на момент первинного звернення позивача до медичної установи відповідача і протягом лікування діагноз з приводу травми в ділянці променево-зап’яскового суглобу було встановлено не вірно, хоча на момент первинного звернення 02.02.2013 року лікарі могли встановити правильний діагноз, а якщо було допущено помилку, то могли виправити її 06.02.2013 року шляхом адекватного лікування (пункт З висновку, додається).

За таких обставин мені було завдано матеріальної шкоди. На неналежне лікування в Черкаській міській лікарні та подальше лікування спричинених ним ушкоджень мого здоров’я мною було витрачено 3600 грн., що підтверджується розрахунковими документами про сплату послуг та ліків. На проведення хірургічного втручання (операції) в Інституті травматології та ортопедії АМН України для виправлення помилки і недоліків лікарів Черкаської міської лікарні та придбання відповідних ліків мною було витрачено ще 5200 грн., що також підтверджується платіжними розрахунковими документами. Загальна сума матеріальних витрат 8800 (вісім тисяч вісімсот) грн.

Згідно з п. 5 Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» відповідальність юридичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться з даною організацією в трудових відносинах.

Із змісту п. 9 вищевказаного Пленуму Верховного суду України вбачається, що коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, потерпілому відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості на час розгляду справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб виправити пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних дій заподіювана шкоди.

Окрім того, внаслідок неналежного лікування, мені також було заподіяно моральну шкоду, яка полягає у фізичному болю та стражданнях виражених у тривалому розладі мого здоров'я наслідок оперативного хірургічного втручання та моєю непрацездатністю. Несвоєчасне та невірне встановлення діагнозу лікарями Черкаської міської лікарні перешкодили реалізації моїх сімейних та професійних планів. Дана ситуація призвела до стресу на грунті переживань і психологічного перевантаження, що викликало нервове виснаження та психічну роздратованість. Неналежне виконання лікарями Черкаської міської лікарні своїх посадових обов’язків призвело до різкої, несподіваної і тривалої в негативний бік зміні звичного способу та якості мого життя.

Відповідно до ст. 23 ЦК України розмір відшкодування моральної шкоди визначається з урахуванням характеру заподіяних фізичних і моральних страждань, інших негативних наслідків.

За наслідком обставин розмір моральної шкоди я оцінюю в 4000 (чотири тисячі) грн.

Згідно ч. 1 ст. 1166, ч. 1 ст. 1167 ЦК України майнова і моральна шкода, завдана фізичній особі, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала. Згідно ч. 1 ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

З огляду на те, що мені було заподіяно шкоди з вини працівників Черкаської міської лікарні під час виконання останніми своїх трудових обов’язків, обов’язок по відшкодуванню шкоди покладається на Черкаську міську лікарню.

На підставі ст. З ЦПК України, статей 23, 1166, 1167, 1172 ЦК України, п. 5, 9 Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування
шкоди» -

ПРОШУ:
1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
2. Призначити комісійну судово-медичну експертизу на предмет встановлення факту надання неналежної медичної допомоги та ушкодження здоров’я.
3. Витребувати у Черкаській міській лікарні мою медичну картку, історію хвороби.
4. Стягнути на мою користь з Черкаської міської лікарні 8800 (вісім тисяч вісімсот) грн. матеріальної шкоди.
5. Стягнути на мою користь з Черкаської міської лікарні 4000 (чотири тисячі) грн. моральної шкоди.


Додаток:
1. Копія висновку спеціалістів центру судово- медичних послуг.
2. Копія позовної заяви на 2 арк. у 2 прим.
3. Розрахункові документи, що підтверджують оплату наданих медичних послуг та ліків
4. Квитанція про сплату судового збору.


Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта