ПОЗОВНА ЗАЯВА
про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої медичним працівником


"___ " 201_ року
Дніпровський районний суд м. Києва
Адреса:
Позивач:
Адреса: тел.:
Відповідач:
Адреса: тел.:
(ціна позову грн)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої медичним працівником

дата року я ПІБ звернулася до приймального відділення (назва медичної установи) для лікування моєї десятимісячної дитини ( ПІБ ). у якої вночі піднялась температура до 38,5 градусів. Нас направили до лікаря (ПІБ) та помістили на стаціонарне лікування.

Лікар оглянув дитину, запитав які симптоми супроводжують існуючий стан здоров’я, виписав направлення на загальний аналіз крові та сечі. Після отримання аналізів лікар повідомив, що це можливо інфекція і потрібно лікувати антибіотиками. Спочатку призначили антибіотик амоксииилін який давали дитині чотири дні, але поліпшення стану здоров’я не відбулось, температура трималася у межах 38-40 градусів. Потім лікар повідомив, що даний антибіотик не допомагає і його потрібно замінити іншим лорикаиилом . Я запитала у лікаря чи знає він від чого лікує дитину, який діагноз, які наслідки приймання таких препаратів, але він мені нічого не відповів і сказав, що поки не можуть встановити діагноз, потрібно чекати. Так, мою дитину прокололи ще три дні і покращень все ж таки не відбувалось.

Не витримавши того, що дитина перебуває вже один тиждень з високою температурою, яка супроводжується проносом, періодичною рвотою, відсутністю апетиту, мій чоловік (ПІБ ) взяв відпустку за власний рахунок та поїхав до м.Києва у лікарню «Охматдит» домовлятися про лікування дитини у даному закладі. На наступний день дата 20 р. він забрав мене та дитину до лікарні «Охматдит», де ми вилікували дитину.

Вищевказані дії лікаря (ПІБ) грубо порушують вимоги чинного законодавства, зокрема: ст. 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я, де зазначено, що медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету проведення запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність ризику для життя і здоров’я; окрім того, порушено ч.З ст. 6, ст. 20 Етичного кодексу лікаря України.

Керуючись вищезазначеними нормами чинного законодавства вважаємо, що (назва закладу ) та Управління охорони здоров’я у (назва ) повинні відшкодувати нам матеріальну шкоду у розмірі грн, за порушення законних прав пацієнта (нашої дитини), на отримання повної та достовірної інформації, надання кваліфікованої медичної допомоги, та даремно витрачені грошові кошти на аналізи, ліки, та інші витрати (додаються) пов’язані з неналежним та непрофесійним лікуванням нашої дитини у закладі ( назва ) лікарем ( ПІБ ) з наступних підстав:

Відповідно до ст. 1189 ЦК України особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим.

Відповідно до ч.І ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Згідно з п. 5 Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди» відповідальність юридичної особи настає лише у випадках, коли особа, з вини якої заподіяна шкода, знаходиться з даною організацією в трудових відносинах, і шкода, заподіяна нею у зв’язку з виконанням трудових (службових) обов’язків, незалежно від того, постійним, сезонним, тимчасовим за трудовим договором чи на інших умовах вона була працівником цієї організації.

Із змісту п. 9 вищевказаного Пленуму Верховного суду України вбачається, що коли відшкодування шкоди в натурі неможливе, потерпілому відшкодовуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості на час розгляду справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб виправити пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних дій заподіювача шкоди.

Таким чином на неефективне лікування у (назва лікарні) нами було затрачено грн. також внаслідок того, що чоловік змушений був взяти відпустку за власний рахунок, щоб знайти іншу лікарню для лікування нашої дитини, він втратив грн.. заробітку. В загальному наші витрати пов’язані з неналежним, непрофесійним та неякісним лікуванням нашої дитини складають грн., що підтверджується документами.

Також слід зазначити, що відповідачі своїми непрофесійними та некваліфікованими діями завдали нам моральної шкоди, яка полягає у моїх та чоловіка душевних стражданнях, нервових зривах, які були завдані працівником відповідача, шляхом ненадання інформації про діагноз, невжиття заходів для його встановлення, застосування антибіотиків навмання, відсутності покращення стану здоров’я, тощо.

Доводжу до відома суду, що під час лікування дитини та протягом її одужання після повернення з «Охматдиту» у мене відбувались нервові зриви, порушився сон та був відсутній апетит, зіпсувалися стосунки з оточуючими людьми, у мого чоловіка була депресія, роздратованість у спілкуванні з батьками та в трудовому колективі (факт нервового кризу підтверджується довідкою).
Спричинену відповідачем моральну шкоду ми оцінюємо в грн.

Відповідно до статті 23 ЦК України особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

Відповідно до ст. 1167 ЦК України моральна шкода завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Згідно із ч.І ст. 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 23, ч. 1 ст. 1166, 1167,ч. 1 ст. 1172, 1189 ЦК України; п. «і» ст. 6, п. «е» ст. 7, ст. 8, 39 Основ законодавства України про охорону здоров’я; ч. З ст. 6, ст. 20 Етичного кодексу лікаря України; п. 5, п. 9 Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди»,

ПРОШУ:
1. Прийняти позовну заяву до свого провадження
2. Стягнути з (назва медичної установи) на нашу користь в рахунок компенсації, спричиненої нам майнової шкоди в сумі грн. та моральної шкоди - грн., завдану нам неправомірними діями медичного працівника ПІБ під час виконання нею своїх трудових обов’язків.

3. Витребувати з дослідницьких лабораторій квитанції, які підтверджують факт оплати проведених аналізів і затрачену на них сум (заява про витребування доказів додається)

Додатки: (вказуєте перелік документів, що додаєте)

підпис ПІБ

Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта