Выберите одно из предложений для просмотра сайта:
rssЗапит на інформацію
до центральної районної лікарні

К. центральної районної лікарні
Адреса: 70000, м. Л., вуя. К., З
Іванова Івана Івановича
Адреса: 79000, м. Л., вуя. С., 5

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р., я маю право на доступ до публічної інформації (відображеної та задокументованої будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформації, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом). Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не. пізніше. п`яти робочих днів з дня отримання запиту (ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

Одразу хочу зазначити, що інформація, про надання якої я прошу, не відноситься до публічної інформації з обмеженим доступом, оскільки не йдеться про розголошення медичної таємниці конкретного пацієнта, а лише про повідомлення статистичних даних.

Окрім того, кожен громадянин має право на охорону здоров’я, що передбачає достовірну та своєчасну інформацію про здорв`я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь (п. «е» ч.1 ст.6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»).

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.1, 5, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011р.,-

ПРОШУ

1. Надати мені статистичну інформацію щодо кількості осіб (дитячого та дорослого населення), які поступили до К. центральної районної лікарні з 13 до 15 вересня 2011 р. з діагнозом «Гостра кишкова інфекція» та при бактеріологічному дослідженні у яких виділена «Сальмонелла ентерітідіс».
03.01.2012 р. ІвановІ.І.


Примітка:

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.

 

Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта