Выберите одно из предложений для просмотра сайта:
rssЗапит щодо доступу до персональних даних
обласному патологоанатомічному бюро

К. обласному патологоанатомічному бюро
Адреса: 70000, м. К., вул. К., 1
Іванова Івана Івановича Адреса: 79000, м. Л., вул. С., 5

ЗАПИТ
щодо доступу до персональних даних

На підставі п.4 ст.285 Цивільного кодексу України, ч.5 ст.39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (у разі смерті пацієнта члени його сім'ї або інші уповноважені ними фізичні особи мають право бути присутніми при дослідженні причин його смерті та ознайомитись з висновками щодо причин смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду), ст. 2,8,16 Закону України «Про захист персональних даних» (суб’єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, без зазначення мети запиту, крім випадків, установлених законом), з метою з’ясування дійсних обставин смерті Іванової Ганни Максимівни (дружини Іванова 1.1.), -

ПРОШУ

1. Надати для ознайомлення копію протоколу патологоанатомічного дослідження Іванової Г.М. в строк та в обсязі, що передбачені вказаними нормативно-правовими актами.

Додаток:
1. Копія свідоцтва про шлюб.
05.01.2012 р. Іванов І.І.

Примітка:

Відповідно до ч.1 ст. 16 Закону України “Про захист персональних даних» запит щодо доступу до персональних даних задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо інше не передбачено законом.

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якоі цим фізичним або юридичним особам передбачено законом, а також надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Відповідно до ст. 21 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції» за вчинення корупційних правопорушень передбачена кримінальна, адміністративна, цивільно-правова та дисциплінарна відповідальність.

Алгоритм дій, якщо Ви столкнулися із порушення прав пацієнта