O nas

Kłymyszyn Ihor

Ігор Климишин

Wykształcenie:

  • 1995-1996 – Uniwersytet Państwowy Politechnika Lwowska. Kwalifikacja Operator-programista.
  • 1996-2001 – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I.Franki, pełne wykształcenie wyższe na specjalności;Prawoznawstwo. Kwalifikacja Prawnik

Doświadczenie:

  • 1997 – 1999 - Oreoł-Trading, prawnik.
  • 2001–2003 – pomocnik adwokata.
  • Od roku 2004 do czasu obecnego - adwokat.

Świadectwo o prawie prowadzić działalność adwokacką nr 1027.

Kłymyszyn Tamara

Тамара Климишин

Wykształcenie:

1975-1980 – Moskiewski Wszechzwiązkowy Instytut Prawniczy.
Specjalność Prawoznawstwo. Kwalifikacja Prawnik.

Doświadczenie:

  • 1980-1996 – Urząd Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy w obwodzie lwowskim.
  • Od roku 1997 do czasu obecnego – adwokat, członek Lwowskiego Obwodowego  Kolegium Adwokatów.

Świadectwo o prawie prowadzić działalność adwokacką nr 594.

Kłymyszyn Natalia

Наталія Климишин

Wykształcenie:

2000-2006 – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki, Wydział Języków Obcych;

Doświadczenie:

Od roku 2007 i do czasu obecnego – pomocnik adwokata, tłumacz.

 

Kłymyszyna Zinajida

Зінаїда Климишина

Wykształcenie:

1970- 1976 Czarniowiecki Uniwersytet Państwowy, Wydział Filologiczny

Doświadczenie:

1984-2010 Kamieniec-Podolskie Archiwum Miejskie obwodu chmielnickiego
archeograf, archiwista, doradca ds. genealogii