Nasze usługi

 • Doradztwo w sprawa prawniczych
 • Informacje ustne i pisemne z zakresu ustawodawstwa
 • Sporządzenie dokumentów o charakterze prawniczym
 • Reprezentacja w sądzie, innych organach państwowych wobec obywateli i osób prawnych
 • Pomoc prawna przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom
 • Zabezpieczenie prawne działalności przedsiębiorczej i zagranicznej obywateli i osób prawnych
 • Sprawy cywilne
 • Sprawy karne
 • Sprawy administracyjne
 • Arbitraż Międzynarodowy
 • Rejestracja obcokrajowców i inne usługi prawne