Rejestracja obcokrajowców i inne usługi prawne

 • Rejestracja obcokrajowców we Lwowie
 • Uzyskanie numeru identyfikacyjnego dla obywateli innych państw
 • Uzyskanie zezwolenie na pracę obcokrajowca w Ukrainie
 • Przedłużenie zezwolenia na pracę
 • Pomoc prawna przedsiębiorstwom, instytucjom, organizacjom
 • Ukraińskie wizy biznesowe. Sporządzenie zaproszeń dla partnerów zagranicznych
 • Sporządzenie karty pobytu w Ukrainie (dla obywateli WPN, dla obywateli Unii Europejskiej, dla obywateli trzecich krajów
 • Otrzymanie obywatelstwa Ukrainy
 • Odnowienie wypłaty emerytur obywatelom, którzy wyjechali za granicę na stałe miejsce zamieszkania
 • Rejestracja, reorganizacja, likwidacja osób prawnych
 • Uzyskanie licencji, zezwoleń
 • Poszukiwanie krewnych i przyjaciół
 • Dobór, poszukiwanie i wydruk ustaw, innych aktów normatywnych
 • Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności
 • Badanie genealogiczne