Badanie genealogiczne we Lwowie (Ukraina)

Badanie genealogiczne (badanie rodowodu) – jest to poszukiwanie informacji do sporządzenia drzewa genealogicznego.

Rodowód jest badany według jednej lub kilku linii rodzinnych. Linia rodzinna – linia bezpośrednich przodków, bez których człowiek nie mógłby przyjść na świat. To może być jedna linia (na przykład, linia ojca – w takim przypadku poszukiwanie dokumentów przeprowadza się według ojca, dziadka według linii ojcowskiej, pradziadka według linii ojcowskiej itd.), dwie linii (na przykład, ojca i matki, w takim przypadku badanie będzie prowadzone według ich nazwisk), cztery linii (babcia i dziadek), osiem linii (prababcie i pradziadkowie).

Możemy zaproponować kilka wariantów badania genealogicznego, które różnią się terminem i zakresem pracy. Wśród nich są rozróżniane dwa podstawowe warianty badania: badanie, prowadzone na podstawie delegacji, i badanie, prowadzone na podstawie korespondencji z archiwami.

Badanie genealogiczne, prowadzone na podstawie delegacji, trwa jeden rok.

Średnia trwałość  badania rodowodu na podstawie korespondencji z archiwami wynosi dwa lata.

Także istnieje możliwość prowadzenia badań o mniejszych terminach (terminem do pół roku) i badań terminowych (o trwałości 2–4 miesięcy).
Wartość badań jest uzależniona od trzech czynników:

1. Ile linii rodzinnych podlega badaniu. Przy badaniu dwóch, czterech lub ośmiu  linii rodzinnych wartość badania każdej oddzielnej linii będzie mniejszą.

2. W jakich regionach są przewidywane prace. Wartość zależy od tego, dokąd będą zaplanowane delegacje. Na przykład, badanie z delegacjami po Ukrainie będzie droższym, niż badanie, przeprowadzone w obwodzie lwowskim.

3. Jakie dane wyjściowe są w zleceniodawcy. Dane wyjściowe decydują o tym, o ile skomplikowanym  może być przeprowadzenie tego badania. Jeżeli w zleceniodawcy są wiadomości o przodkach, którzy urodzili się przed 1917 r., to ułatwi nasze zadanie i pozwoli trochę zmniejszyć wartość badania.

Aby zlecić badanie genealogiczne skontaktujcie się z nami przez email lub zostawcie swoją wiadomość na stronie Kontakty.