Час і розмір сплати аліментів

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя

  1.  Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви.

  2.  Якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за один рік.

  3.  Якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це.

Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду

  1.  Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі.

  2.  Розмір аліментів одному з подружжя суд визначає з урахуванням можливості одержання утримання від повнолітніх дочки, сина, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення.

  3.  Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану.

Сімейний кодекс України

Аліменти присуджуються за рішенням суду від дня подання позовної заяви. Важливим у цьому випадку є чітке визначення моменту подання позовної заяви. Відповідно до ст. 118 ЦПК України позов пред’являється шляхом подання позовної заяви до суду першої інстанції, де вона реєструється, оформлюється і передається судді в порядку черговості. Позовна заява про стягнення аліментів може бути подана особисто стороною чи її представником через канцелярію суду. В такому випадку вона вважатиметься поданою в день відповідної реєстрації в канцелярії. Позивачеві варто одержати відмітку канцелярії суду на своєму примірнику позову про дату його реєстрації. Окрім цього, позовна заява з додатками може бути надіслана поштою чи іншими засобами зв’язку. Стаття 70 ЦПК України передбачає, що строк не вважається пропущеним, якщо до його закінчення заява, скарга, інші документи чи матеріали або грошові кошти здано на пошту чи передані іншими відповідними засобами зв’язку. Тобто у тому випадку, коли позовна заява надсилається через пошту чи передається іншими засобами зв’язку, то днем подачі позову вважається день відповідного відправлення, який підтверджується відповідною відміткою відправлення (квитанція про відправку рекомендованого чи цінного листа, штемпель на конверті тощо).

Одним із способів захисту одержувача аліментів є передбачена законом можливість стягнення утримання за минулий час. Закон передбачає, що якщо позивач вживав заходів щодо одержання аліментів від відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ухилення відповідача від їх сплати, суд, залежно від обставин справи, може постановити рішення про стягнення аліментів за минулий час, але не більш як за 1 рік. У даному випадку, важливе значення має доказування факту ухилення відповідача від сплати аліментів. Згідно ст. 10 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків звільнення від доказування. Прикладами ухилення від сплати аліментів може бути зникнення відповідача з місця постійного проживання, його категорична відмова від сплати або ігнорування вимог позивача добровільно виконувати обов’язок щодо надання утримання тощо. В такому разі до суду разом з позовною заявою про вимоги щодо стягнення аліментів за минулий час, слід подати відповідні докази (постанова суду про розшук відповідача, довідка про рух оперативно-розшукової справи органів внутрішніх справ, відповідні листи до відповідача з проханням добровільно сплатити аліменти, нотаріально посвідчена заява з пропозицією укласти договір подружжя про надання утримання тощо).

СК України регламентує питання щодо тривалості строку інвалідності при вирішенні питання про стягнення аліментів. Зокрема, якщо один із подружжя одержує аліменти у зв’язку з інвалідністю, сплата аліментів триває протягом строку інвалідності. У разі подання відповідного документа про продовження строку інвалідності стягнення аліментів продовжується на відповідний строк без додаткового рішення суду про це. Інвалідність може бути встановлена на певний строк, однак МСЕК може прийняти рішення про надання групи інвалідності довічно. Тому суд в рішенні має чітко визначитись і вказати, що аліменти стягуються на період інвалідності, а у разі продовження, — на період продовження. Це правило запроваджено з метою уникнення необхідності особі щороку звертатися до суду з відповідним позовом. Тому державному виконавцю у цій ситуації достатньо щороку надавати докази продовження інвалідності, а він у свою чергу на цій підставі зобов'язаний продовжувати примусове стягнення.

Одним із основних питань в аліментних зобов’язаннях є визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду, оскільки в ході судового розгляду, у разі відсутності між сторонами компромісу з цього приводу, рішення має приймати суд у відповідності до засад справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства.

Аліменти присуджуються одному з подружжя у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя і (або) у твердій грошовій сумі. Зі змісту цього положення випливає, що суд може прийняти одне з трьох можливих рішень: стягнути аліменти у твердій грошовій сумі або у частці від заробітку (доходу) другого з подружжя, або застосувати змішаний спосіб стягнення. Таким чином, у законі міститься альтернативний варіант визначення розміру аліментів. Безумовно, що право вибору варіанту стягнення аліментів належить позивачеві, який формулює свої позовні вимоги у позовній заяві. Причому розмір утримання має визначатися з урахуванням доводів позивача про його матеріальний стан, його дійсну потребу в утриманні та спроможності відповідача надавати матеріальну допомогу. Суд має враховувати позицію відповідача у справі та його матеріальне положення.

Важливим питання при визначенні розміру аліментів є врахуванням судом можливості одержання утримання від повнолітніх дітей, батьків та з урахуванням інших обставин, що мають істотне значення. Тому при вирішенні питання про стягнення аліментів суд має враховувати як можливість одержання утримання від інших потенційних платників аліментів, так і інші обставини, що мають істотне значення. На жаль закон не містить переліку інших обставин, що мають істотне значення. Такими обставинами можуть бути наявність у відповідача інших утриманців, стан його здоров’я, уже існуючі систематичні щомісячні витрати (кредити, страхові внески, зобов’язання по оплаті навчання дітей перед навчальними закладами тощо).

Ще одним, не менш важливим питанням є можливість зміни уже стягнутого судом розміру аліментів у разі виникнення відповідних для цього підстав. Розмір аліментів, визначений судом, може бути згодом змінений за рішенням суду за позовною заявою платника або одержувача аліментів у разі зміни їхнього матеріального і (або) сімейного стану Ініціювання зміни розміру стягнутих судом аліментів може виходити як з боку платника, так і зі сторони одержувача аліментів, у разі зміни їх матеріального і (або) сімейного стану Розглядається цей спір у порядку позовного провадження шляхом звернення до суду з відповідним позовом про зміну розміру аліментів. Причому позивач, як правило, ініціює збільшення такого розміру у разі збільшення його витрат чи збільшення доходу відповідача, а відповідач, у свою чергу, позивається до суду про зменшення розміру аліментів. Під зміною матеріального становища слід розуміти відповідне збільшення чи зменшення доходу платника чи одержувача аліментів. Що стосується зміни сімейного стану, то вона полягає у збільшенні членів сім’ї одержувача чи платника аліментів (народження дитини, усиновлення), тобто збільшення кількості утриманців.

 

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Довідник: Справи про стягнення аліментів одному з подружжя

Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у твердій грошовій сумі

Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у частці від заробітку (доходу)

Позовна заява про зменшення розміру аліментів