Додаткові витрати на дитину

Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

  1.  Той з батьків, з кого присуджено стягнення аліментів на дитину, а також той з батьків, до кого вимога про стягнення аліментів не була подана, зобов’язані брати участь у додаткових витратах на дитину, що викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо).

  2.  Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається за рішенням суду, з урахуванням обставин, що мають істотне значення.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення разово, періодично або постійно.

Сімейний кодекс України

Окрім аліментів, той з батьків, з ким проживає дитина, може в судовому порядку вимагати від іншого з батьків (незалежно від того сплачує він аліменти чи ні) стягнення додаткових витрат на дитину (ст. 185 СК України). Додаткові витрати - це витрати, які викликані особливими обставинами (розвитком здібностей дитини, її хворобою, каліцтвом тощо). Розмір витрат, які підлягають стягненню, визначається судом. Витрати можуть стягуватися наперед (наприклад, якщо дитині потрібна операція і є медична довідка, яка це підтверджує з зазначенням необхідної для операції суми), а також після їх фактичного понесення (наприклад, коли у вас є медичні призначення певних ліків чи медичних процедур для лікування дитини та розрахункові документи, наприклад касові чеки, які підтверджують оплату вартості цих ліків чи процедур).

Розмір суми, яка стягується, має визначатися залежно від реально понесених чи передбачених витрат і не може бути визначений у частковому відношенні до заробітку (доходу) відповідача.

Розмір участі одного з батьків у додаткових витратах на дитину в разі спору визначається рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення. Якщо заздалегідь відомо, що витрати потребуються тільки одноразово чи на неточно визначений строк, суд може встановити суму, яку належить виплатити одноразово, чи обмежити строком суму, яка присуджується. Якщо стан здоров’я дитини потребує додаткових витрат, позивач має право знову звернутися до суду. Відповідач, у свою чергу, має право просити суд звільнити його від подальших виплат, якщо стан дитини не потребує додаткових витрат.

Додаткові витрати на дитину можуть фінансуватися наперед або покриватися після їх фактичного понесення одноразово, періодично або постійно.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

ПОЗОВНА ЗАЯВА про покладення додаткових витрат на батька неповнолітнього у зв'язку з винятковими обставинами

Позовна заява про стягнення додаткових витрат на дитину