>


Неукладений шлюб

Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним
1. Шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб у органі державної реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої особи, а також за заявою прокурора.
Сімейний кодекс України
Відповідно до ст. 48 СК України неукладеним є шлюб, укладений у відсутності нареченої і (або) нареченого. Таке порушення має принциповий характер. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Згідно із ст. 34 СК України присутність наречених в момент реєстрації шлюбу є обов’язковою, оскільки сторони мають підтвердити свою вільну згоду на укладення шлюбу. Відсутність сторін або однієї з них унеможливлює оприлюднення такої волі, чим позбавляє шлюбний союз необхідного підґрунтя.


Зверни увагу!
До неукладених шлюбів необхідно віднести і шлюби, які реєструвалися за підробленим паспортом, за довіреністю.
Між недійсним та неукладеним шлюбом існують суттєві відмінності. Основна відмінність полягає у тому, що неукладений шлюб взагалі не спричиняє появи правових наслідків, а недійсний шлюб може стати підставою їх виникнення. Так, недійсність шлюбу не впливає на обсяг прав та обов’язків батьків і дитини, яка народилася у цьому шлюбі (ст. 47 СК України); у недійсному шлюбі добросовісна сторона може зберігати за собою права, що .належать подружжю (ст. 46 СК України). Неукладений шлюб - це юридичний нуль.
Тому у разі його реєстрації виникають наступні наслідки:
• жодна із сторін (незалежно від її добросовісності або недобросовісності) не набуває прав та обов’язків подружжя;
• дитина, яка народилася у неукладеному шлюбі вважається такою, що народилася поза шлюбом;
• неукладений шлюб не потребує визнання його недійсним. Існують також деякі процедурні відмінності. Недійсний шлюб
визначається таким за рішенням суду за позовом визначеної в законі особи (ст. 42 СК України), у той час як неукладений шлюб — за рішенням суду за заявою заінтересованої особи або прокурора. На жаль, СК України не визначає чітко процесуальні аспекти визнання шлюбу неукладеним. Тому можна припустити, що справа про визнання шлюбу неукладеним розглядається в порядку окремого провадження.

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-