Обов’язок батьків по утриманню неповнолітніх дітей

Стаття 180. Обов’язок батьків утримувати дитину

  1. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття.

Сімейний кодекс України

Одним з головних обов’язків батьків є обов’язок по утриманню своїх неповнолітніх дітей. Батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а у випадку продовження нею навчання - до досягнення 23 років. Обов’язок утримувати дитину до досягнення нею повноліття покладений рівною мірою на обох батьків, незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі.

Зверніть увагу!

Не звільняється від обов’язку щодо утримання дитини і особа, яка позбавлена батьківських прав.

Обов’язок батьків по утриманню своїх неповнолітніх дітей виникає у них з часу народження дитини і триває до настання її повноліття.

Коли діти проживають з матір’ю, позов про стягнення аліментів пред’являється до батька. На дітей, які виховуються батьком, аліменти стягуються з їх матері.

З моменту досягнення дитиною повноліття (якщо вона є працездатною, не навчається), обов’язок батьків по її утриманню припиняється. Обов’язок батьків виникає незалежно від їх працездатності, дієздатності, наявності у них матеріальних засобів для утримання дітей. Недосягнення батьками повноліття (у випадках зниження шлюбного віку) не звільняє їх від обов’язку по сплаті аліментів.

Зверніть увагу!

Аліменти можна стягувати не тільки після розлучення, але і в період шлюбу, якщо один з подружжя ухиляється від витрат на утримання членів сім’ї або проживає окремо.

Одним зі способів виконання обов’язку з утримання дитини є сплата одним з батьків аліментів на утримання дитини. У більшості випадків батьки здійснюють обов’язок по утриманню своїх неповнолітніх дітей добровільно, забезпечуючи їх всім необхідним для життя, навчання, повноцінного розвитку. Якщо ж батьки ухиляються від цього обов’язку та не надають коштів на утримання дітей добровільно, такі кошти стягуються з них у судовому порядку у вигляді аліментів.

Аліменти, одержані на дитину, є власністю того з батьків, на ім’я кого вони виплачуються, і мають використовуватися за цільовим призначенням. Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпоряджання ними. Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами, які одержані для її утримання. У разі смерті того з батьків, з ким проживала дитина, аліменти є власністю дитини. Частими є випадки, коли над дитиною встановлюється опіка. Опікун розпоряджається аліментами, які одержані для утримання малолітньої дитини.

Зверніть увагу!

Аліменти не можна подарувати, заповідати або ще як-то передати права на них третім особам.

Подружжя може домовитися між собою про порядок сплати аліментів в усній або письмовій формі. Це можливо між людьми, які усвідомлюють свою відповідальність перед дітьми та одне одним навіть після розлучення.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Справи про стягнення аліментів