>


Поділ спільного майна подружжя

Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу
1. Розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу.
2. Розпоряджання майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності, після розірвання шлюбу здійснюється співвласниками виключно за взаємною згодою, відповідно до Цивільного кодексу України.

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя
1. Дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу.
2. Дружина і чоловік мають право розділити майно за взаємною згодою.
Договір про поділ житлового будинку, квартири, іншого нерухомого майна, а також про виділ нерухомого майна дружині, чоловікові зі складу усього майна подружжя має бути нотаріально посвідчений.

Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя
1. У разі поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
2. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засади рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім’ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї.
3. За рішенням суду частка майна дружини, чоловіка може бути збільшена, якщо з нею, ним проживають діти, а також - непрацездатні повнолітні син, дочка, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування.
Сімейний кодекс України

Майно, яке належить подружжю на праві спільної сумісної власності, може бути поділене між сторонами. Кожен із подружжя після поділу майна стає власником тієї чи іншої речі або сукупності речей і не пов’язує свої дії щодо володіння, користування та розпорядження майном з іншим із подружжя.

Поділ спільного майна подружжя може бути здійснено під час існування шлюбу, у процесі його розірвання, а також після розірвання шлюбу. Відповідно до ст. 69 СК України дружина і чоловік мають право на поділ майна, що належить їм на праві спільної сумісної власності, незалежно від розірвання шлюбу. Поділ майна подружжя може бути здійснено у добровільному або судовому порядку. Добровільний порядок застосовується, якщо подружжя домовилося щодо визначення часток кожного з них у праві на майно, а також дійшло згоди щодо конкретного поділу майна відповідно до цих часток.

Сімейне законодавство встановлює спеціальну форму лише для договору про поділ нерухомого майна подружжя. Відповідно до ст. 69 СК України договір про поділ жилого будинку, квартири, іншого нерухомого майна має бути нотаріально посвідчений.

Стосовно форми договору про поділ майна подружжя, об’єктом якого є рухомі речі, в сімейному законодавстві немає спеціальних вимог. Це означає, що при з’ясуванні форми цього договору (усна, проста письмова) необхідно керуватися загальними правилами щодо форми правочину, які передбачені ЦК України (статті 205-208 ЦК України).

Якщо між подружжям виникає спір щодо розміру належних їм часток, порядку або способу поділу спільного майна, то добровільний порядок поділу майна змінюється на судовий. При поділі майна суду в першу чергу необхідно визначити його предмет, тобто те майно подружжя, яке підлягає поділу.

При поділі майна подружжя мають враховуватися три категорії об’єктів:
• речі (окрема річ або сукупність речей), які належать подружжю на праві спільної сумісної власності;
• кредиторські вимоги подружжя (право вимоги за договором позики, купівлі-продажу тощо, коли подружжя виступає як кредитор і вправі вимагати повернення боргу, передачі речі тощо);
• боргові зобов’язання подружжя (зобов’язання, за якими подружжя виступає як боржник і зобов’язане повернути борг, повернути або передати річ тощо).

Поділ майна здійснюється з урахуванням вартості речей, які належать подружжю на праві спільної власності, а також розміру їх кредиторських вимог та боргових зобов’язань.

Поділ майна подружжя здійснюється в два етапи:
• суд визначає розмір часток чоловіка та жінки в праві на майно;
• здійснює поділ майна відповідно до встановлених часток.

При визначенні розміру часток кожного з подружжя суд виходить з того, що відповідно до законодавства частки майна дружини та чоловіка є рівними (ст. 70 СК України). Це правило не змінюється і в тому разі, якщо один із подружжя не мав з поважних причин (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу) (ст. 60 СК України). Разом із тим, законодавство встановлює два винятки із загального правила щодо рівності часток подружжя в праві на майно. Відповідно до цього суд може зменшити або збільшити частку одного з подружжя. По-перше, суд може відступити від засади рівності часток і зменшити частку одного з подружжя за обставин, що мають істотне значення, зокрема якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім ї, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім’ї (ст. 70 СК України). По-друге, суд може збільшити частку в праві на майно того з подружжя, з яким проживають неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатній для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування (ст. 70 СК України). Збільшення розміру частки одного з подружжя в майні пов’язується лише з випадками стягнення аліментів на дитину.

Що робити, якщо, оформивши кредит, подружжя приймає рішення розлучитися і розірвати шлюб? Як бути з боргами і виплатами по кредиту? Поліпшення житлових умов — одна із основних проблем, з якою стикаються молоді люди, які вступили в шлюб. Один з варіантів вирішення цієї ситуації — оформлення кредиту на житло.

Відповідно до сімейного законодавства, а саме ст. 60 СК України, майно подружжя, нажите в період шлюбу, є їхньою спільною власністю, а, згідно зі ст. 70 СК України, у разі розлучення спільне майно поділяється порівну, якщо інше не зазначено в шлюбному договорі, при цьому борги також визнаються загальними. Виплата кредиту відбувається спільно. Відповідно до СК України борги за кредитними зобов’язаннями можуть бути розділені між подружжям пропорційно тому майну, яке отримав кожен чоловік окремо.

Якщо кредит в період шлюбу оформив один з подружжя на себе, то після розлучення борги будуть вважатися спільними. Тому банк має повне право вимагати погашення кредиту як з одного чоловіка, так і з іншого. Для того, щоб не виникло проблем і розбіжностей з питань, пов’язаних з виплатою кредиту, банки вимагають підписати договір обох подружжя. Слід пам’ятати про те, що власник квартири, позичальник і платник по кредиту - завжди одна і та ж особа. Тому ситуації, коли чоловік бере кредит, а потім переоформляє квартиру на колишню дружину, зобов’язуючись платити по кредиту, не існує. Власник і буде єдиним платником по кредиту.

Може статися і наступна ситуація: один з подружжя потайки оформив на себе кредит на придбання чого-небудь. Після розлучення в результаті дзвінків з банку з вимогою виконувати кредитні зобов`язання, про це стає відомо і іншому. У подібних ситуаціях необхідно довести, що кредит був оформлений не на загальні потреби, а на особисті гроші, тому віддавати борги повинен той чоловік, який його і оформив.

У разі розлучення через суд банк присутній на шлюборозлучному процесі як третя сторона. Адже житло, придбане по іпотечному кредиту, ще не є власністю подружжя в повному обсязі. Для вирішення подібної проблеми квартира або виставляється на продаж, або подружжя зобов`язане до кінця виплатити кредит, щоб згодом квартиру було можливо поділити між собою.

На практиці зустрічаються і складніші способи розрахунків подружжя за «кредитне» майно. Наприклад, подружжя придбало квартиру в кредит. Згодом воно розлучилось. За деякий час дружина за рахунок коштів, зароблених нею після розлучення, достроково сплатила залишок кредиту за квартиру в повному обсязі. Виникає питання: кому ж належить спірна квартира? І взагалі на якій підставі дружина після розлучення сплатила кредит?

Відповідь дає ст. 68 СК України, яка визначає, що розірвання шлюбу не припиняє права спільної сумісної власності на майно, набуте за час шлюбу. Водночас згідно зі ст. 65 СК України договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї. Це означає, що дружина та чоловік незалежно від припинення шлюбу мають рівні права та обов’язки щодо спільно нажитого у шлюбі майна, адже розірвання шлюбу не звільняє подружжя від зобов’язань за кредитом.

Виходячи з норм статей 57, 61, 70 СК України спільною сумісною власністю чоловіка і дружини є виключно та частка квартири, кредит за яку був сплачений подружжям за час перебування у шлюбі. Натомість частка квартири, кредит за яку був сплачений дружиною після розлучення за рахунок її особистих коштів, є приватною власністю дружини і не підлягає розподілу між подружжям.

Проте для поділу кредитного майна недостатньо визначення джерел його придбання. Слід враховувати й інші важливі чинники, від яких залежить спосіб поділу спільного майна подружжя. Зокрема, одним з найважливіших чинників, що впливають на поділ майна подружжя та розмір часток кожного з подружжя у спільному майні, є стан погашення кредиту.

Якщо на дату поділу майна кредит повністю погашений, питань не виникає — спільне сумісне майно подружжя підлягає поділу між чоловіком та дружиною за загальним правилом рівності часток. Якщо ж станом на дату поділу майна кредит погашений частково, необхідно вирішити питання щодо подальшого погашення кредиту. Це пояснюється тим, що згідно зі ст. 65 СК України при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Як зазначалося, договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім’ї, створює обов’язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім’ї. Законодавство не визначає поняття «в інтересах сім’ї». Однак якщо, наприклад, подружжя проживає в придбаній у кредит квартирі, то вважатиметься, що майно використане в інтересах сім’ї.

Отже, в результаті придбання подружжям квартири в кредит боргові зобов’язання перед банком-кредитором несуть і чоловік, і дружина, а не тільки той із подружжя, хто підписав кредитний договір. Залишок заборгованості за кредитом є ще одним чинником, який впливає на спосіб поділу спільного майна подружжя.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-