>


Порядок укладення шлюбу

Сімейне законодавство не визнає шлюб, не зареєстрований в органах РАЦС, а також церковний шлюб. Однак у ст. 21 СК України зазначається, що релігійний обряд шлюбу є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов’язків подружжя у тому разі, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Заява про реєстрацію шлюбу подається жінкою та чоловіком до будь-якого органу РАЦС за їхнім вибором.

Органами РАЦС є:

  •  центральний орган виконавчої влади у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;
  •  відділи державної реєстрації актів цивільного стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції (відділи державної реєстрації актів цивільного стану);
  •  виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад.

Державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або тимчасово перебувають за кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські установи України.

 Зверніть увагу!

Присутність нареченого та нареченої в момент державної реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається (ст. 34 СК України).

Шлюб реєструється у приміщенні органу РАЦС. За заявою наречених реєстрація шлюбу може відбутися за місцем їхнього проживання, за місцем надання стаціонарної медичної допомоги або в іншому місці, якщо вони не можуть з поважних причин прибути до органу РАЦС.

При державній реєстрації шлюбу подаються паспорти або паспортні документи наречених.

Особа має право на повторний шлюб після розірвання шлюбу та одержання свідоцтва про розірвання шлюбу або рішення суду, яке набрало законної сили (ст.116 СК України).

Повторний шлюб реєструється в органах РАЦС за умови пред’явлення особами, які раніше перебували в шлюбі, документів, що підтверджують припинення попереднього шлюбу (ст.14 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»).

Шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу.

За наявності поважної причини і з дозволу керівника органу РАЦС державна реєстрація шлюбу проводиться до закінчення зазначеного строку.

 Зверніть увагу!

Державна   реєстрація шлюбу проводиться в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця у разі:

  •  вагітності нареченої;
  •  народження нареченою дитини;
  •  якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого.

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб.

Про державну реєстрацію шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб, які зареєстрували шлюб, робиться відмітка із зазначенням прізвища, імені, по батькові і року народження другого з подружжя та місця і дати такої реєстрації.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-