Право на аліменти чоловіка, з яким проживає дитина

Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини

 1.  Чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружи­ни — матері дитини до досягнення дитиною трьох років.

 2.  Якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, чоловік, з яким проживає дитина, має право на утримання від дружини до досягнен­ня дитиною шести років.

 3.  Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має незалежно від того, чи він працює, та незалежно від його матеріального становища, за умови, що дружина може надавати матеріальну допомогу.

 4.  Право на утримання чоловік, з яким проживає дитина, має і після розірвання шлюбу.

Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання

 1.  Право чоловіка на утримання, передбачене статтею 86 цього Кодексу, припиняється, якщо дитина передана на виховання іншій особі, а також у разі смерті дитини.

 2.  Право чоловіка на утримання припиняється, якщо за рішенням суду виключено відомості про дружину як матір з актового запису про народжен­ня дитини.

Сімейний кодекс України

Сучасне законодавство виходить з принципу тендерної рівності. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24 Конституції України). Учасник сімейних відносин не може мати привілеїв чи обмежень за ознакою статі (ст. 7 СК України). Жінка та чоловік мають рівні права і обов’язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім’ї (ст. 51 Конституції України, ст. 7 СК України).

Право чоловіка на утримання виникає на підставі наступного складу юридичних фактів:

 •  проживання з ним дитини, яка не досягла 3 років або 6 років, якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку;
 •  походження дитини від дружини (кровне споріднення) або наявність між ними іншого юридично значущого зв’язку (усиновлення, факт біологічного походження);
 •  здатність дружини надавати чоловікові матеріальну допомогу.

Для виникнення права на утримання потрібна сукупність вказаних вище фактів.
Право чоловіка на утримання припиняється у випадках, передбачених законом, зокрема у випадку:

 •  реєстрації чоловіком повторного шлюбу;
 •  припинення можливості дружини (колишньої дружини) надавати матеріальну допомогу;
 •  смерті одного з подружжя (колишнього подружжя);
 •  передачі дитини на виховання іншій особі;
 •  досягнення дитиною відповідного (3-річного або 6-річного) віку;
 •  виключення відомостей про дружину як матір з актового запису про народження дитини;
 •  смерті дитини.

 

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Довідник: Справи про стягнення аліментів одному з подружжя

Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у твердій грошовій сумі

Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у частці від заробітку (доходу)

Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в Україні