>


Право на майно, набуте на підставі договору дарування або в порядку спадкування

Особистою приватною власністю є майно, набуте кожним із подружжя за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Хоча дружина та чоловік мають спільні майнові інтереси і разом укладають різноманітні правочини, кожен з подружжя може виступати самостійним учасником цивільних правовідносин. Зокрема, кожен з них за час шлюбу може отримати у власність майно на підставі договору дарування. В цьому випадку майно є роздільним і належить тому з подружжя, хто виступав в договорі дарування як обдарований. Таке майно слід відрізняти від майна, яке за час шлюбу було подароване подружжю і належить чоловікові та дружині на праві спільної власності. Питання про те, кому саме дарувалося майно — подружжю або одному з них, у разі спору вирішується судом, виходячи з усіх обставин справи. Зазвичай суди враховують характер подарованого майна. Якщо майно забезпечує інтереси подружжя (холодильник, меблевий гарнітур тощо), то вважається, що дарування було здійснене на користь подружжя, якщо дарунок мав персональне спрямування, то стороною в договорі дарування вважається лише один з подружжя (комп’ютер, медичне обладнання, спеціальна література тощо).

До роздільного майна подружжя належить також майно, одержане кожним з них у порядку спадкування. Право на спадкове майно підтверджується свідоцтвом про право на спадщину, яке видається нотаріусом в порядку, передбаченому законом (статті 1296-1301 ЦК України). Тому кожен з подружжя може довести факт одержання ним майна у спадщину.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-