>


Розірвання шлюбу в державних органах реєстрації актів цивільного стану

Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

 1.  Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя відповідно до статті 106 або одного з них відповідно до статті 107 цього Кодексу.

 2.  Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за спільною заявою подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 109 цього Кодексу.

 3.  Шлюб припиняється внаслідок його розірвання за позовом одного з подружжя на підставі рішення суду, відповідно до статті 110 цього Кодексу.

 

Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрацпактів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

 1.  Подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до неї, від його імені може подати другий з подружжя.

 1.  Орган державної реєстрації актів цивільного стану складає актовий запис про розірвання шлюбу після спливу одного місяця від дня подання такої заяви, якщо вона не була відкликана.

 2.  Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

 

Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

 1.  Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

 •  визнаний безвісно відсутнім;
 •  визнаний недієздатним.
 1.  Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Сімейний кодекс України

В СК України закріплюється підстава припинення шлюбу як сімейного союзу дружини та чоловіка — розірвання шлюбу Згідно з законом розірвання шлюбу має місце у випадках, коли подружжя або один з них не вважають за можливе подальше збереження шлюбу і бажають його розірвати. Таким чином, на відміну від смерті одного з подружжя, припинення шлюбу внаслідок його розірвання має не об’єктивну, а суб’єктивну підставу. Для розірвання шлюбу потрібна воля подружжя або одного з них, спрямована на юридичне закріплення відсутності шлюбу між сторонами.

Припинення шлюбу внаслідок його розірвання (розлучення) згідно зі ст. 105 СК України може мати місце у передбачених законом випадках:

 •  органом РАЦС за спільною заявою подружжя або за заявою одного з подружжя;
 •  судом за спільною заявою подружжя або за заявою одного з подружжя.

Якщо подружжя прийняли спільне рішення про розлучення, у пари немає неповнолітніх дітей, а жінка не вагітна, для оформлення розлучення необхідно звернутися до органу РАЦС за місцем прописки одного з подружжя. Подружжя подають заяву про реєстрацію розірвання шлюбу, встановленого зразка, паспорти. Дана заява складається з двох частин і заповнюється кожним з подружжя.

До заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, має бути додане свідоцтво про шлюб. До заяви крім того, додається копія рішення суду (витяг з рішення суду) про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім чи недієздатним («Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні»),

Про державну реєстрацію розірвання шлюбу в паспортах або паспортних документах осіб, шлюб між якими розірвано, робиться відмітка про реєстрацію розірвання шлюбу із зазначенням місця і часу цієї реєстрації, прізвища, власного імені, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, прізвища після реєстрації.

Службова особа органу РАЦС не уповноважена з’ясовувати у заявників причини розірвання шлюбу та вживати заходів до їх примирення. Вона не може відмовити у прийнятті такої заяви чи продовжити кінцевий термін розірвання шлюбу.

Якщо державна реєстрація розірвання шлюбу була проведена за відсутності одного з подружжя, відмітка про розірвання шлюбу в його паспорті або паспортному документі робиться при врученні йому свідоцтва про розірвання шлюбу тим органом РАЦС, який видає свідоцтво, із зазначенням фактичного місця та дати державної реєстрації розірвання шлюбу.

Зверніть увагу!

Шлюб  не  може бути  розірваний,   раніше, ніж через місяць з моменту
подання відповідної заяви про розлучення. Протягом місяця подружжя можуть відкликати свою заяву про розлучення. Якщо подружжя не змінили своїх намірів за місяць, тоді чоловік і дружина приходять в призначений час і дату для реєстрації розірвання шлюбу, після чого їм видадуть свідоцтво про розірвання шлюбу.

Шлюб розривається не залежно від наявності між подружжям майнового спору.

Що робити якщо один з подружжя не може з’явитися в орган РАЦС і подати заяву про розлучення?

Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу, таку заяву, нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої, від його імені може подати другий з подружжя. Прийшовши в орган РАЦС, подружжя пред’являє працівнику органу РАЦС заповнену частину заяви про розірвання шлюбу і заповнює свою частину заяви. Після цього повідомляється дата і час реєстрації розлучення. Процес розлучення вважається завершеним після отримання свідоцтва про розлучення.

Якщо один з подружжя заздалегідь знає, що не зможе прийти в орган РАЦС для оформлення розлучення?

Про це необхідно повідомити в заяві про реєстрацію розірвання шлюбу або направити в орган РАЦС додаткову заяву. Тут важливе формулювання: «Згоден(а) на реєстрацію розірвання шлюбу в мою відсутність». Якщо чоловік (дружина) проживає в іншому місті (районі), в заяві вказується назва та адреса органу РАЦС, в який направляється Свідоцтво про розірвання шлюбу для того, щоб заявник зміг отримати його особисто.

Зверніть увагу!

Подружжю, яке подало заяву про розірвання шлюбу, необхідно пам’ятати, що навіть якщо вони не з’являться для реєстрації розірвання шлюбу, постанову про розірвання шлюбу буде винесено, а з моменту винесення постанови шлюб вважається припиненим.

Що робити якщо подружжя не можуть з’явитися в орган РАЦС у призначений день для реєстрації розлучення?

У цьому випадку подружжя подають в орган РАЦС заяву з проханням перенести реєстрацію розірвання шлюбу на інший день. Згідно закону реєстрація розірвання шлюбу повинна бути зареєстрована не пізніше ніж через 1 рік з моменту подачі заяви в орган РАЦС.

Якщо один з подружжя через поважну причину не може з’явитися для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про реєстрацію розірвання шлюбу або впродовж місяця письмово повідомити орган РАЦС про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу РАЦС, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі надсилання письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не може з’явитися, повинен бути нотаріально засвідчений.

Розірвання шлюбу органом РАЦС за заявою чоловіка або дружини згідно зі ст.107 СК України можливе якщо другий з подружжя визнаний безвісно відсутнім або визнаний недієздатним.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-