Визначення розміру аліментів на дітей

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

 1.  При визначенні розміру аліментів суд враховує:
 •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
 •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
 •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
 •  інші обставини, що мають істотне значення.
 1.  Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, за винятком випадків, передбачених статтею 184 цього Кодексу.

Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини

 1.  Частка заробітку (доходу) матері, батька, яка буде стягуватися як алі­менти на дитину, визначається судом.

 2.  Якщо стягуються аліменти на двох і більше дітей, суд визначає єдину частку від заробітку (доходу) матері, батька на їх утримання, яка буде стягу­ватися до досягнення найстаршою дитиною повноліття.

 3.  Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадала на дитину, яка досягла повноліття.

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

 1.  Якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення, суд за заявою платника або одержувача може визначити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.

 2.  Розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, підлягає індексації відповідно до закону.

 3. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 цього Кодексу, то дитині призначається відповідно до закону державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

  Тимчасова допомога призначається в розмірі 30 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого законом для дитини відповідного віку. у разі, коли:

  1) рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв'язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;

  2) стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі;

  3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено.

  Законодавством України не визначено який розмір аліментів повинен стягуватися з платника аліментів на утримання дитини чи кількох дітей. Розмір аліментів встановлюється судом.

  Стаття 182 СК України лише передбачає обставини, які враховуються судом при визначенні аліментів:

  •  стан здоров’я та матеріальне становище дитини;
  •  стан здоров’я та матеріальне становище платника аліментів;
  •  наявність у платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина;
  •  інші обставини, що мають істотне значення.

  СК України передбачено стягнення аліментів в частці від заробітку (доходу) та в твердій грошовій сумі (якщо платник аліментів має нерегулярний, мінливий дохід, частину доходу одержує в натурі, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення). Вимогу про присудження аліментів у твердій грошовій сумі в процесі судового розгляду має право заявити не лише позивач, а й платник аліментів - відповідач.

  Але у випадку стягнення аліментів в частці від заробітку, мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (ст.182 СК України). Якщо аліменти менше цього розміру, дитині призначається державна допомога в розмірі різниці між визначеним розміром аліментів і 30 % прожиткового мінімуму.

  Розмір прожиткового мінімуму встановлюється в Законі України «Про державний бюджет» на поточний рік. При цьому необхідно мати на увазі, що зміна законодавства в частині визначення мінімального розміру аліментів на одну дитину не є підставою для перегляду постановлених раніше судових рішень про їх стягнення.

  Прожитковий мінімум на дитину - 2014 рік в Україні

  (Примітка: Підвищення, що планувалocя ранішe, з липня тa з жовтня булo відміненo Законом № 1165-VII вiд 27.03.2014

  Період дії-з 01 січня пo 31 грудня 2014 року -

  для дитини вікoм до 6 років-1032 гpивень,

  для дітей вікoм від 6 до 18 років-1286 гpивень

  Прожитковий мінімум на дитину - 2015 рік в Україні 

  Пeріод дії з 1 січня пo 31 серпня 2015 року

  для дитини вiкoм до 6 років - 1032 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв - 1286гpивeнь

  Пeріод дії з 1 вересня пo 31 грудня 2015 року

  для дитини вiкoм до 6 років - 1167 гpивень, для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв - 1455 гpивeнь

  прожитковий мінімум на дитину - 2016 рік в Україні:

  для дитини віком дo 6 років

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня - 1167 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1228 грн., з 01 грудня - 1355 грн.

  для дітей вікoм вiд 6 дo 18 рокiв

  з 01 січня 2016 пo 30 квітня - 1455 грн., с 01 травня пo 30 листопада 1531 грн., з 01 грудня - 1689 грн.

  Прожитковий мінімум на дитину - 2017 рік в Україні.
  для дитини вікoм до 6 років
  з 01 січня 2017 пo 30 квітня - 1355 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1426 грн., з 01 грудня - 1492 грн.
  для дітей вікoм від 6 до 18 років
  з 01 січня 2017 пo 30 квітня - 1689 грн., з 01 травня пo 30 листопада 1777 грн., з 01 грудня - 1860 грн.

  Якщо частка заробітку (доходу) платника аліментів реально буде складати суму, що є меншою, ніж 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, аліменти будуть стягуватися в розмірі 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а не в сумі, яка складає відповідну частку фактичного заробітку (доходу) платника аліментів.

  Зверніть увагу!

  Апеляційні суди нерідко скасовують рішення судів першої інстанції через те, що в резолютивній частині не міститься посилання на мінімальний розмір аліментів. Це пояснюється тим, що відсутність такого посилання може спричинити порушення майнових прав дитини, зниження розміру аліментів, що стягуються на її користь, нижче мінімуму, що передбачений законом.

  При визначенні розміру аліментів суд ураховує також наявність у платника аліментів інших осіб, яких він зобов’язаний утримувати. До категорії таких осіб належать:

  •  інші діти;
  •  непрацездатний чоловік, дружина;
  •  непрацездатні батьки;
  •  непрацездатні повнолітні дочка, син;
  •  працездатні повнолітні дочка, син, які продовжують навчання.

  Наявність в платника аліментів інших дітей, непрацездатних чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина враховується судом незалежно від того, надає він їм фактично утримання чи ні. Не виключені випадки, коли той з батьків, до якого пред’явлені позовні вимоги, вже виплачує аліменти на інших осіб (дітей, непрацездатного чоловіка, жінку в іншому шлюбі, батьків). Однак, якщо такі вимоги не заявлені, суд ураховує можливість їхньої появи в перспективі. У таких випадках суд, як правило, залучає заінтересованих осіб до участі в справі як третіх осіб на стороні відповідача. Зазначені особи можуть заявити самостійні вимоги. На практиці діє принцип, відповідно до якого всі діти платника аліментів, у тому числі народжені в різних шлюбах, мають бути однаково матеріально забезпечені.

  Максимальний розмір аліментів не варто змішувати з максимальним розміром відрахувань із заробітної плати по виконавчих документах у випадку стягнення аліментів, що визначений у законодавстві. Максимальний розмір аліментів, які стягуються з боржника відповідно до ч. 3 ст. 70 Закону України «Про виконавче провадження» не повинен перевищувати 50 % заробітної плати цієї особи (абз. 4 п. 17 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 р.).

  Зверніть увагу!

  Якщо після досягнення повноліття найстаршою дитиною ніхто з батьків не звернувся до суду з позовом про визначення розміру аліментів на інших дітей, аліменти стягуються за вирахуванням тієї рівної частки, що припадає на дитину, яка досягла повноліття (ст. 183 СК України).

  Вимога про стягнення аліментів на дитину може бути подана до суду протягом усього строку існування права на утримання, тобто до досягнення дитиною повноліття. Позов може бути поданий за місцем проживання позивача (стягувана аліментів) або відповідача (статті 109, 110 ЦПК України). Якщо позовна заява подана безпосередньо до суду, позов вважається поданим від дня його прийняття. Якщо позовна заява відправлена через поштове відділення зв’язку, днем подання позову вважається календарна дата, зазначена на поштовому штемпелі, а не дата його надходження в канцелярію суду.

  Аліменти нараховуються за рішенням суду з моменту подачі позовної заяви, а не з моменту набирання чинності рішення суду. Аліменти можуть бути стягнуті за виконавчим листом за минулий час, але не більше 3 років, які передували пред’явленню виконавчого листа до виконання. Довівши суду, що другий батько ухилявся від сплати аліментів на дитину, може бути прийнято рішення про стягнення грошової суми за попередні 3 роки до дати подання позову до суду.

  Зверніть увагу!

  Якщо особа за власним бажанням не здійснювала право на одержання аліментів, а відповідач не створював до цього перешкод, аліменти за минулий час не можуть бути стягнені.

  Індексації підлягають грошові доходи громадян, отримані ними в гривнях на території України, які не мають разового характеру: пенсії, стипендії, оплата праці (грошове забезпечення) та інші грошові доходи. Індексація доходів працюючого населення проводиться за основним місцем роботи. Індексація має провадитися автоматично, тобто без додаткового судового рішення. Такий порядок індексації передбачений у законодавстві на забезпечення інтересів одержувача аліментів для того, щоб йому не доводилося періодично подавати до суду вимоги про збільшення розміру аліментів у зв’язку з підвищенням цін.

  У ст. 184 СК України закріплена вимога про індексацію розміру аліментів, визначених у твердій грошовій сумі, які стягуються за рішенням суду. У СК України не міститься положення про індексацію аліментів, які виплачуються за договором. Очевидно, що індексація розміру аліментів, які сплачуються за домовленістю сторін, має провадитися згідно з умовами такого договору. Можна припустити, що, якщо в договорі про сплату аліментів не передбачається індексація розміру аліментів, вона має здійснюватися згідно із законом.

  Утримання аліментів з працівників провадиться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, в тому числі з:

  •  основної заробітної плати за посадовим окладом, тарифною ставкою, відрядними розцінками тощо;
  •  усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
  •  грошових і натуральних премій;
  •  оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі та вихідні дні;
  •  заробітної плати, що зберігається під час відпустки, а також з одержуваної при звільненні компенсації за невикористану протягом кількох років відпустку;
  •  заробітної плати, що зберігається під час виконання державних і громадських обов’язків, та в інших випадках збереження середньої заробітної плати;
  •  винагороди за загальні річні підсумки роботи підприємств та організацій;
  •  винагороди, що виплачується штатним літературним працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із фонду літературного гонорару, а також нештатним літературним працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
  •  одноразової винагороди (відсоткових надбавок) за вислугу років;
  •  допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з допомоги по тимчасовій непрацездатності, що встановлені в колективних сільськогосподарських підприємствах;
  •  доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню, виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
  •  сум, виплачуваних для відшкодування збитків у зв’язку з втратою працездатності внаслідок каліцтва або іншого пошкодження здоров’я, за винятком сум для відшкодування витрат на догляд за ними, на додаткове харчування, санаторно-курортне лікування (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
  •  допомоги по безробіттю;
  •  одержуваної пенсії, за винятком надбавок до пенсії, що виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;
  •  державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, призначеної відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
  •  стипендій, виплачуваних студентам в період навчання у вищих навчальних закладах, учням професійних навчально-виховних закладів та слухачам навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;
  •  доходів від підприємницької діяльності, селянських (фермерських) господарств, кооперативів, об’єднань громадян, а також доходів, що припадають на частку платника аліментів від присадибної ділянки або підсобного господарства;
  •  усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в юридичних консультаціях;
  •  плати, отриманої за передачу в оренду земельної ділянки або земельної частки (паю);
  •  інших видів заробітку

  Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

  Довідник: Справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

  Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

  Позовна заява про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

  Мінімальний розмір аліментів на одну дитину в Україні

  Розмір аліментів - Ромовська З.В.

advokat-lviv.com.ua © All Rights Reserved
2009-2017