>


Юридичні наслідки розірвання шлюбу

Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

  1.  У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу.

  2.  У разі розірвання шлюбу судом шлюб припиняється удень набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу.

 

Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу

 Розірвання шлюбу, здійснене в порядку, передбаченому статтями 106 і 107 цього Кодексу, повинно бути зареєстроване в органі державної реєстрації актів цивільного стану.

 Рішення суду про розірвання шлюбу після набрання ним законної сили надсилається судом до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення для внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та проставлення відмітки в актовому записі про шлюб.

 Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Сімейний кодекс України

У разі розірвання шлюбу органом РАЦС шлюб припиняється у день реєстрації розірвання шлюбу, при цьому повинно бути зареєстроване в органі РАЦС та засвідчується Свідоцтвом про розірвання шлюбу.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться органами РАЦС у встановлених законом випадках.

До липня 2010 року розірвання шлюбу, здійснене за рішенням суду, підлягало реєстрації в органі РАЦС за заявою колишньої дружини або чоловіка. Але у зв’язку з прийняттям 1 липня 2010 року Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», яким було внесено зміни до СК України, цей порядок було змінено. Відповідно до перехідних положень вказаного закону, рішення про розірвання шлюбу, прийняті судом до 27 липня 2010 року, підлягають державній реєстрації в органі РАЦС. Рішення ж суду про розірвання шлюбу, прийняті після 27 липня 2010 року, що набрали законної сили, є документами, що посвідчують факт розірвання шлюбу і додаткової реєстрації не потребують. Тому особам, шлюб між якими розірвано у судовому порядку після 27 липня 2010 року, свідоцтво про розірвання шлюбу не видається. Відповідне свідоцтво видається лише особам, які розривають шлюб у позасудовому порядку шляхом звернення до органу РАЦС.

При розірвані шлюбу особа, яка змінила прізвище при державній реєстрації шлюбу, визначає для себе чи надалі іменуватися цим прізвищем або відновити дошлюбне прізвище. Статтею 235 ЦПК України визначено, що у рішенні суду про розірвання шлюбу зазначається про вибір прізвища тим з подружжя, який змінив прізвище під час державної реєстрації шлюбу, що розривається.

При розгляді питання про розірвання шлюбу в порядку позовного провадження суд приймає рішення по суті заявлених позивачем вимог (ст. 215 ЦПК України). Таким чином, належне вирішення судом питання про прізвище, яке бажає мати той з подружжя, який змінив його під час державної реєстрації шлюбу, залежить від зазначення відповідних вимог у поданих до суду заяві або позові.

У разі, якщо питання про вибір прізвища не буде предметом розгляду суду, це призведе до необхідності повторного звернення особи та ухвалення судом додаткового рішення.

У разі розірвання шлюбу судом, шлюб припиняється у день набрання чинності рішенням суду про розірвання шлюбу. Рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, надсилається судом до органу РАЦС за місцем ухвалення судового рішення для внесення відомостей до державного реєстру актів цивільного стану громадян. В актовому записі про шлюб органом РАЦС робиться відмітка про його розірвання. Відмітка про розірвання шлюбу за рішенням суду також робиться в паспортах осіб, шлюб між якими розірвано, у разі їх звернення до органу РАЦС та пред’явленні рішення суду. У паспорті іазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, з якою розірвано шлюб, повне найменування суду, яким ухвалено рішення, дата і номер рішення суду, прізвище після розірвання шлюбу.

Якщо особа, у паспорті якої робиться відмітка про реєстрацію розірвання шлюбу або про розірвання шлюбу, змінила прізвище на дошлюбне, то на першій сторінці паспорта вказується, що у зв’язку зі зміною прізвища паспорт підлягає обміну в місячний строк.

Юридичний порадник Сімейне право. Зміст

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017

-