1. Справи, що виникають з договірних правовідносин

1.4. Справи, що випливають з договору позики

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

— ст.ст. 1046—1053 Цивільного кодексу України;

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.

Підсудність

  • — позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ст.109 ЦПК);
  • — позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливості можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів (ч. 8 ст. 110 ЦК);

Розмір ставки  судового збору

 

 

— із позовних заяв — 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п.«а» ч.1 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

Позивач

Відповідач

— позикодавець

— позичальник

Предмет доказування

— укладення договору позики (ст. 1047 ЦК);
— закінчення строку позики (ст.1049 ЦК). Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред'явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором;
— позичальник своєчасно не повернув суму позики (речі, визначені родовими ознаками);
— сплата позичальником відсотків на суму позики повністю або частково;
— чи може договір позики вважатися безпроцентним. Згідно з ч. 2 ст. 1048 ЦК договір позики вважається безпроцентним, якщо: 1) він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін; 2) позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками;
— період прострочення сплати відсотків на суму позики;
— договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини (ст. 1051)

Приблизний
перелік необхідних доказів

— письмовий договір позики;
— розписка позичальника в отриманні грошей;
— лист позичальника, що свідчить про визнання ним позики;
— розписка (або інший документ) позикодавця, що свідчить про повернення позичальником суми позики і сплату ним відсотків на суму позики;
— розрахунок заборгованості за договором позики з роздільним зазначенням суми основного боргу, прострочених сплатою відсотків на суму позики і (або) неустойки.