1. Справи, що виникають з договірних правовідносин

1.5.Справи, що випливають з кредитного договору

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

—ст.ст. 1054—1057 Цивільного кодексу України;

— Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р.;

— Закон України «Про кредитні спілки» від  20.12.2001 р;

— Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 р.;

— постанова Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України» від 26.09.2006 р. № 378

Судова практика

— роз'яснення Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів» від 06.10.1994 р. №02- 5/706;

— оглядовий лист Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів» від 31.01.2001 р. №01- 8/97

Підсудність

 • — позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання. Позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ст.109 ЦПК);
  — позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які че­рез їх особливості можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконан­ня цих договорів (ч.8 ст.110 ЦК)

Розмір ставки  судового збору

 

 

 

Пільги щодо сплати судового збору

 

  — із позовних заяв — 1 відсоток ціни позову, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. «а» ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

  1. від сплати державного мита звільняються:
  2. — фінансові органи та державні податкові інспекції
  3. — позивачі й відповідачі — за позовами до суду та господарського суду (ч. 2 п. 15 Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито»);
  — Національний банк України та його установи, за винятком госпрозрахункових (п. 29 Декрету Кабінету Міністрів «Про державне мито»)

Позивач

 • — кредитодавець

Відповідач

 • — позичальник

Предмет доказування

— укладення кредитного договору;
— закінчення строку кредиту;
— позичальник своєчасно не повернув суму кредиту;
— сплата позичальником відсотків на суму кредиту повністю або частково;
— період прострочення сплати відсотків на суму кредиту

Приблизний
перелік необхідних доказів

— письмовий кредитний договір;
— ліцензія на здійснення банківських операцій;
— витратний касовий ордер;
— інший платіжний документ, що засвідчує отримання позичальником суми кредиту;
— прибутковий касовий ордер;
— інший платіжний документ, що засвідчує повернення позичальником суми кредиту і сплату ним відсотків на суму кредиту до встановленому кредитним договором або законом строку;
— розрахунок заборгованості за кредитним договором з роздільним зазначенням суми основного боргу, прострочених сплатою відсотків на суму кредиту і (або) неустойки