5. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин

5.1. Справи про розірвання шлюбу

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

— ст.ст.104-120 Сімейного кодексу України

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України №11 від 21.12.2007 р. «Про практику застосу­вання судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»

Підсудність

 • позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст.109 ЦПК);
 • позови про розірвання шлюбу можуть пред'я­влятися за місцем проживання позивача також у разі, якщо на його утриманні є малолітні або не­повнолітні діти або якщо він не може за станом здоровя чи з інших поважних причин виїхати до місця проживання відповідача. За домовленістю подружжя справа може розглядатися за місцем проживання будь-якого з них (ч. 2 ст. 110 ЦПК)

Розмір ставки  судового збору

Позивач

 • право про розірвання шлюбу може бути пред'явлено одним із подружжя (ч.1 ст. 110 СК);
 • опікун має право пред'явити позов про розі­рвання шлюбу, якщо цього вимагають інтереси того з подружжя, хто визнаний недієздатним (ч. 5 ст. 110 СК)

Відповідач

 • один із подружжя

Предмет доказування

 • факт реєстрації шлюбу;
 • фактичні взаємини подружжя;
 • факт наявності взаємної згоди подружжя на розірвання шлюбу;
 • факт відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу;
 • факт відсутності (наявність) спільних непов­нолітніх дітей, дитини-інваліда;
 • факт ухилення одного з подружжя від ро­зірвання шлюбу в органі РАЦСу;
 • факти, які свідчать, що подальше спільне життя подружжя і збереження шлюбу суперечи­ло б інтересам одного з них, інтересам їхніх дітей, що мають істотне значення (факт наявності
  захворювання хронічним алкоголізмом; факт відсутності між подружжям близьких відносин, факт окремого проживання подружжя протягом тривалого періоду часу; факт невідомості місця проживання чоловіка; факт подружньої невірно­сті; факт фактичних шлюбних відносин з іншою особою; факт жорстокого поводження з чолові­ком (дружиною) або неповнолітніми дітьми);
 • факт наявності або відсутності угоди про утримання і виховання дітей

Приблизний
перелік необхідних доказів

 • свідоцтво про реєстрацію шлюбу;
 • свідоцтво про народження спільних неповно­літніх дітей;
 • довідка з місця роботи відповідача про розмір його заробітної плати;
 • довідка з місця роботи позивача про розмір його заробітної плати;
 • довідка з медичної установи про знаходження дружини на обліку по вагітності;
 • письмова згода на розірвання шлюбу дружи­ни, що знаходиться в стані вагітності або має дитину у віці до одного року;
 • докази факту роздільного проживання по­дружжя;
 • докази, що підтверджують факти подружньої невірності (наприклад виписка з книги органів РАЦСу про добровільне визнання чоловіком батьківства відносно дитини, народженої іншою жінкою; особисте листування подружжя або од­ного з них);
 • довідка з медичної установи про звернення одного з подружжя з приводу заподіяних побоїв;
 • довідка з медичної установи про постановку одного з подружжя на облік унаслідок хронічно­го алкоголізму;
 • довідка з медичної установи про наявність захворювання, що перешкоджає народженню дітей
 •  

  Розірвання шлюбу в судовому порядку

  Позовна заява про розірвання шлюбу

  Позовна заява про розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей

заява про розірвання шлюбу