5. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин

5.4.2. Справи про стягнення аліментів на повнолітніх дітей

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

 1.  ст.ст. 198—201 Сімейного кодексу України

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування су­дами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнст­ва та стягнення аліментів»

Підсудність

 1. позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст. 109 ЦПК);
 2. позови про стягнення аліментів можуть пре­д'являтися також за місцем проживання позива­ча (ч. 1 ст. 110 ЦПК)

Розмір ставки судового збору

— від сплати державного мита звільняються: позивачі — за позовами про стягнення аліментів (п. 5 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

Судові витрати

— не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення аліментів (п. 4 ч. З ст.81 ЦПК)

Строк розгляду справи

— суд розглядає справи про стягнення аліментів протягом розумного строку, але не більше одно­го місяця з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше ніж на один місяць (ст. 157 ЦПК)

Позивач

 1. — право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким про­живає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання (ч. 3 ст. 199 СК)

Відповідач

 1. особа, до якої пред'являється вимога про стягнення аліментів

Предмет доказування

  1. наявність батьківських правовідносин між повнолітніми дітьми і відповідачем;
  2. непрацездатність повнолітньої дитини у зв'язку з навчанням;
  3. потреба в матеріальній допомозі;
  4. рівень забезпеченості кожного з батьків і дітей, що претендують на отримання аліментів;
  5. наявність у батьків або дітей майна, що приносить постійний дохід;
  наявність у дітей інших осіб, які зобов'язані надавати їм утримання (наприклад чоловік)

Приблизний
перелік необхідних доказів

  1. свідоцтво (копія) про народження дитини;
  2. довідка з місця навчання дитини;
  3. довідка з місця проживання про склад сім'ї одного з батьків (у тому числі про наявність на його утриманні утриманців);
  4. копія свідоцтва про шлюб повнолітньої дити­ни;
  5. довідки про розмір заробітної плати, пенсії, допомоги;
  копія пенсійного посвідчення відповідача по інвалідності

 

 

 

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітніх дітей 

 

Зразок позовної заяви про стягнення аліментів на повнолітнього, який продовжує навчання