5. Справи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин

5.4.3. Справи про стягнення аліментів на непрацездатних батьків

 

Відповідно до ст. 202 СК України, повнолітні дочка, син зобов'язані утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.
У випадку, коли мати, батько були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені, обов'язок утримувати матір, батька у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає.
Згідно із законом (ст. 203 СК України), дочка, син, крім сплати аліментів, зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.
Законом передбачено і умови звільнення дітей від обов'язку утримувати матір, батька.
Суд може звільнити дочку, сина від обов'язку утримувати матір, батька та обов'язку брати участь у додаткових витратах, якщо буде встановлено, що мати, батько ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків.
У виняткових випадках суд може присудити з дочки, сина аліменти на строк не більш як три роки.
Окрім того, суд визначає розмір аліментів на батьків у твердій грошовій сумі та (або) у частці від заробітку (доходу) з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.
При визначенні розміру аліментів і додаткових витрат суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову про стягнення аліментів, дружини, чоловіка та своїх батьків.
У виняткових випадках, якщо мати, батько є тяжко хворими, інвалідами, а дитина має достатній дохід (заробіток), суд може постановити рішення про стягнення з неї одноразово або протягом певного строку коштів на покриття витрат, пов'язаних з лікуванням і доглядом за ними (ст. 206 СК України).
Відповідно до ст. 6 СК України, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. Логічно, що у ст. 206 СК України мова може йти про неповнолітню дитину.
До позовних заяв про присудження стягнення аліментів на непрацездатних батьків, які потребують матеріальної допомоги, необхідно додавати:

      1. Докази, які посвідчують нужденний стан батьків (довідку про розмір пенсії, довідку про вартість комунальних платежів, довідку про те, що батько (мати) не отримує дотації держави, довідку про стан здоров'я, про інвалідність, довідку з лікувальної установи про необхідність придбання ліків, яких потребує хворий, і т. ін.).
      2. Висновок лікувальної установи про те, що батькові (матері) показана операція та її вартість.
      3. Довідку складено дільничним лікарем про те, що батькові (матері) необхідна стороння допомога, без якої вони не можуть існувати.
      4. Акти обстеження побутових умов життя (акти санстанції, різних со­ціальних комісій і т. ін.).

 

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

 1.  — ст.ст. 202—206 Сімейного кодексу України

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»

Підсудність

 1. позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст. 109 ЦПК);
 2. позови про стягнення аліментів можуть пред'являтися також за місцем проживання позивача (ч. 1 ст. 110 ЦПК)

Розмір ставки судового збору

— від сплати державного мита звільняються: позивачі — за позовами про стягнення аліментів (п. 5 ч. 1 ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

Судові витрати

— не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення у справах про стягнення аліментів (п. 4 ч. З ст.81 ЦПК)

Строк розгляду справи

— суд розглядає справи про стягнення аліментів протягом розумного строку, але не більше одно­го місяця з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більше ніж на один місяць (ст. 157 ЦПК)

Позивач

 1. — батьки, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги

Відповідач

 1. — повнолітні дочка, син

Предмет доказування

  1. наявність батьківських правовідносин між сторонами;
  1. непрацездатність батьків (досягнення пенсійного віку, наявність інвалідності);

  —потреба батьків у матеріальній допомозі (недостатність заробітку, пенсії, допомоги  або іншого доходу для власного забезпечення);

  1. рівень забезпеченості батьків, які претендують на отримання аліментів, і їх дітей;

  —наявність у батьків або дітей майна, що приносить постійний дохід;

  1. потреба батьків у додаткових витратах, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю;
  2. відсутність згоди між дітьми і батьками про сплату аліментів;
  3. повноліття дітей;
  4. працездатність дітей;
  5. наявність у сторін інших осіб, яким згідно із законом вони зобов'язані надавати утримання (у тому числі що знаходяться на їх утриманні);
  6. факти ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків (як підстава для звільнення від утримання);
  позбавлення батьків батьківських прав

Приблизний
перелік необхідних доказів

  1. свідоцтво про народження дитини;
  2. копії свідоцтв про народження інших дітей даних батьків;
  3. копія пенсійного посвідчення батьків (одного з батьків) або його паспорт;
  4. копія свідоцтва про шлюб батьків;
  5. висновок ЛТЕК про інвалідність позивача (позивачів);

  довідки про матеріальний і сімейний стан позивача і відповідача (довідки про заробітну плату, пенсію, інші прибутки, перебування на утриманні тощо);

  докази, які засвідчують чи спростовують те, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків (копія вироку суду, копії слідчих та громадських органів, інші матеріали)

 

 • Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у твердій грошовій сумі
 • Позовна заява про стягнення аліментів на батьків у частці від заробітку (доходу)