5.7 Справи, пов'язані з вихованням дітей

5.7.1. Справи про передачу дітей на виховання від одного з батьків до іншого

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

— ст.ст. 141-172 Сімейного кодексу України

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного суду України № 3 від 15 травня 2006 р. «Про застосування судами окремих норм Сімейного кодом у України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»

Підсудність

  • — позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання.
  • — позови до юридичних осіб пред'являються в суд за їхнім місцезнаходженням (ст.109 ЦПК)

Розмір ставки  судового збору

    — із позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (п.«д» ч.1 ст.3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

Сторони

  • — батьки; дитина, якщо вона досягла 14 років (ч.4 ст.152 СК); усиновлювачі; опікуни (піклувальники)

 

Предмет доказування

  • — той із батьків, з ким проживає дитина, чинить перешкоди тому з батьків, хто проживає окремо у спілкуванні з дитиною та у її вихованні;
  • — факти порушення одним з батьків обов'язків щодо виховання та розвитку дитини (ухилення від виконання батьківських обов'язків, фізичні покарання дитини, будь-які види експлуатації дитини);
  • — факти використання одним з батьків форм та методів виховання, які суперечать закону, моральним засадам суспільства;
  • — факти звернення матері, батька дитини або самої дитини за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій;
  • — факти здійснювання батьківських прав всупереч інтересам дитини.

Приблизний
перелік необхідних доказів