5.7 Справи, пов'язані з вихованням дітей

5.7.2. Справи про позбавлення батьківських прав

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

— ст.ст. 164—170 Сімейного кодексу України;
— Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р.;
— Закон України «Про органи і служби у спра¬вах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» від 24.01.1995 р;
— Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» від 15.11.2001 р.;
— Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р.

Судова практика

— постанова Пленуму Верховного Суду України №3 від 30 березня 2007 р. «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав»

Підсудність

 • — позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (ст.109 ЦПК)

Розмір ставки  судового збору

 • — із позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) — 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (п.«д» ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»)

Позивач

 • 1) один із батьків; 2) опікун, піклувальник, особа, в сім'ї якої проживає дитина; 3) заклад охорони здоров'я або навчальний заклад, в якому вона перебуває; 4) орган опіки і піклування; 5) прокурор; 6) сама дитина, яка досягла 14 років (ст. 165 СК)

Відповідач

  — мати, батько дитини (дітей)

Предмет доказування

 • — наявність підстав позбавлення батьківських прав.
  Згідно з ч. 1 ст.164 СК мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він:
  1) не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;
  2) ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною;
  4) є хронічними алкоголіками або наркоманами;
  5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва;
  6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини; — винна поведінка батьків

Приблизний
перелік необхідних доказів

 • — свідоцтва (копії) про народження дітей;
  — акти обстежень умов життя дітей;
  — висновки органів опіки і піклування;
  — захисні приписи служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх щодо попередження насильства в сім'ї;
  — протоколи міліції, копії вироків суду, постанови слідчих органів; — характеристики на батьків; довідки медичних закладів про те, що батьки страждають хронічним алкоголізмом або наркоманією

 

 • Позовна заява про позбавлення батьківських прав
 • Позовна заява про позбавлення батьківських прав 2
 • Позовна заява про поновлення батьківських прав