9. Справи, що виникають із житлових відносин

9.1. Справи про визнання права користування житловим приміщенням

Правові норми, що підлягають застосуванню при вирішенні справ

 1. ст.ст. 810—826 Цивільного кодексу України;
 1. ст.ст. 61—117 Житлового кодексу України;
 1. — Закон України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р.;
— постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. № 560 «Про затвердження порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»

Судова практика

 1. постанова Пленуму Верховного Суду України № 2 від 12.04.1985 р. «Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу України»;
 2. постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.10.1991 р. «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок»;
 3. правові позиції Верховного Суду України щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право) від 26.05.2001 р.

Підсудність

  1. позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце виконання або виконувати які через їх особливості можна тільки в певному місці, можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів (ч. 8 ст. 110 ЦК);
  2. позови, що виникають з приводу нерухомого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини (ч. 1 ст. 114 ЦПК)

Розмір ставки  судового збору

 • — із позовних заяв немайнового характеру (або таких, що не підлягають оцінці) — 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (п. «д» ч. 1 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів «Про дер­жавне мито»)

Позивач

 • — наймач житла;
  — особа, яка вважає, що набула право користування житловим приміщенням

Відповідач

 • — наймодавець житла

Предмет доказування

 • укладення наймачем договору найму житлового приміщення. Статтею 61 ЖК передбачається, що користування жилим приміщенням у будинках державного і громадського житлового фонду здійснюється відповідно до договору найму жилого приміщення. Договір найму жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду укладається в письмовій формі на підставі ордера на жиле приміщення між наймодавцем — житлово-експлуатаційною організацією (а в разі її відсутності — відповідним
 • підприємством, установою, організацією) і наймачем — громадянином, на ім'я якого видано ордер;

  1. вселення позивача в спірне житлове приміщення в установленому порядку і фактичне проживання у ньому. Згідно зі ст. 65 ЖК наймач вправі в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним жиле приміщення свою дружину, дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно;
  2. коло осіб, які володіють самостійним правом користування спірним житловим приміщенням на момент вселення позивача, і їх згода на його вселення;
  умови вселення позивача і користування ним спірним житловим приміщенням

Приблизний
перелік необхідних доказів

  1. ордер на житлове приміщення;
  2. договір найму житлового приміщення;
  3. довідка про реєстрацію за місцем проживання;
  4. акт про проживання, складений за участю сусідів і представників житлово-експлуатаційної організації;
  5. квитанції про сплату комунальних платежів;
  6. інші письмові докази і показання свідків, що підтверджують вселення позивача в спірне житлове приміщення і фактичне проживання у ньому;
  довідка про склад сім'ї і реєстрації за місцем проживання в спірному житловому приміщенні