Міжнародний арбітраж

Відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року при ТПП України діють:

  • Міжнародний комерційний арбітражний суд
  • Морська арбітражна комісія

    Їх діяльність регулюється Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" від 24 лютого 1994 року.

Міжнародний комерційний арбітражний суд вирішує спори, що випливають із договірних і інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних і інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї зі сторін спору перебуває за кордоном, а також спори підприємств із іноземними інвестиціями й міжнародними об'єднаннями й організаціями, створених на території України, між собою, спори між їхніми учасниками, а також їх спори з іншими суб'єктами права України.

Послуги наших адвокатів в галузі Міжнародного комерційного арбітражу не обмежуються безпосередньо веденням справ у ході третейського розгляду й одержанням рішення, а охоплюють також стадію формування складу арбітражу й процедуру визнання й примусового виконання винесених арбітражних рішень.