Юридичні послуги по цивільних справах

Адвокати надають юридичні послуги по справам у порядку позовного, окремого та наказного провадження:

СПРАВИ У ПОРЯДКУ ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

Справи, що виникають з договірних правовідносин:

Справи, що пов'язані з правом власності:

 • Справи про визнання права власності;
 • Справи про виключення майна з-під арешту (опису);
 • Справи про витребування майна з чужого незаконного володіння;

Справи, що виникають із заподіяння шкоди:

 • Справи про відшкодування моральної шкоди;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків робіт (послуг);
 • Справи про захист гідності, честі та ділової репутації;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади;
 • Справи про відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину;
 • Справи про відшкодування шкоди, завданої працівнику каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків;

Справи по спорах про спадкування:

Cправи, що виникають із шлюбно-сімейних відносин:

Справи, що виникають з трудових правовідносин:

 • Справи про поновлення на роботі:
  Справи про поновлення на роботі осіб, що розірвали трудовий договір за власною ініціативою;
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених за скороченням чисельності або штату працівників п. 1 ст. 40 КЗпП України);
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України);
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з систематичним невиконанням працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. З ст. 40 КЗпП України;
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених за прогул без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП України);
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з появою на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п. 7 ст. 40 КЗпП України);
  Справи про поновлення на роботі осіб, звільнених у зв'язку з втратою довіри (п. 2 ч. 1 ст. 41 КЗпП України);
  Справи про поновлення на роботі осіб, які виконують виховні функції і звільнених у зв'язку з вчиненням аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи (п. З ч. 1 ст. 41 КЗпП України).
 • Справи про стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу;
 • Справи про визнання необгрунтованими дисциплінарних стягнень;
 • Справи про стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації;

Справи, що виникають із земельних відносин:

 • Спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності громадян і юридичних осіб;
 • Спори, що пов'язані з орендою землі;
 • Спори про відшкодування збитків, завданих власникам землі;
 • Спори з приводу порушення правил добросусідства при користуванні землею;
 • Спори з приводу порушення правил земельного сервітуту;
 • Спори про визнання права на земельну частку (пай).

Справи, що виникають з авторських прав;

 • Спори про авторство (співавторство);
 • Спори, що випливають з авторських договорів;
 • Спори, що виникають з бездоговірного використання твору;

Справи, що виникають із житлових відносин:

СПРАВИ У ПОРЯДКУ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

 • Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи;
 • Визнання фізичної особи недієздатною;
 • Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
 • Визнання фізичної особи безвісно відсутньою;
 • Оголошення фізичної особи померлою;
 • Усиновлення дитини громадянами України;
 • Усиновлення дитини особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або іноземцями;
 • Встановлення фактів, що мають юридичне значення: Встановлення факту родинних відносин між фізичними особами
  Встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні Встановлення факту каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню
  Встановлення факту реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення
  Встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу
  Встановлення факту належності правовстановлюючих документів
  Встановлення факту народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження
  Встановлення факту смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті
  Встановлення факту батьківства
  Встановлення факту володіння будівлею на праві приватної власності
  Встановлення факту прийняття спадщини і місця відкриття спадщини
 • Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі;
 • Передача безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
 • Визнання спадщини відумерлою;
 • Надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;
 • Обов'язкова госпіталізація до протитуберкульозного закладу;
 • Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
 • Надання права на шлюб.

СПРАВИ У ПОРЯДКУ НАКАЗНОГО ПРОВАДЖЕННЯ:

 • Вимога, яка ґрунтується на правочині, вчиненому у письмовій формі;
 • Вимога про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
 • Вимога про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника.

Адвокати ведуть справи на всіх стадіях цивільного судочинства:

Представництво в судах першої інстанції:

 • Складання і подача позовної заяви, зустрічної позовної заяви;
 • Підготовка заперечення на позовну заяву;
 • Складання мирової угоди.
 • Участь у судових засіданнях, виконання необхідних процесуальних дій;

Представництво в судах апеляційної й касаційної інстанцій:

 • Складання апеляційних і касаційних скарг;
 • Підготовка заперечення на апеляційну й касаційну скаргу;
 • Участь у судових засіданнях, виконання необхідних процесуальних дій.

Ведення справ на стадії перегляду судових актів у зв'язку з винятковими й новими обставинами.

Виконавче провадження:

 • Подання виконавчих документів до виконання;
 • Підготовка необхідних документів (постанов, запитів, заяв, супровідних листів) для виконання рішення;
 • Оскарження дій (бездіяльності) державного виконавця;
 • Супровід при виконанні дій державним виконавцем;
 • Консультації про порядок проведення виконавчого провадження;
 • Супровід виконання судових актів, що вступили в законну силу, у тому числі по стягненні коштів, поверненні майна, накладенні арешту на майно й ін.