Господарські справи

Надаємо правову допомогу та здійснюємо судове представництво інтересів у наступних категоріях господарських справ:

 • господарські спори пов’язанні із проведенням розрахунків за продукцію, товари та послуги.
 • господарські спори пов’язанні із договірними та позадоговірними правовідносинами.
 • господарські спори пов’язанні із укладенням, зміною та розірванням господарських договорів.
 • господарські спори про визнання недійсними господарських договорів або їх окремих частин.
 • господарські спори пов’язанні із застосуванням наслідків виконання господарських договорів.
 • господарські спори пов’язанні із відшкодуванням майнової та моральної шкоди.
 • господарські спори пов’язанні із відшкодуванням нанесених збитків.господарські спори про визнання права власності та інших речових прав.господарські спори пов’язанні із реалізацією корпоративних прав.
 • господарські спори пов’язанні із здійсненням зовнішньоекономічної діяльності.інші позадоговірні майнові та немайнові господарські спори.

Представляємо інтереси по господарських справах на різних стадіях процесу:

1. Досудове врегулювання спорів:

 • дослідження документів;
 • аналіз ситуації на основі досліджених документів;
 • визначення перспективних рішень;підготовка претензій або відповіді на претензію;
 • проведення переговорів;
 • реалізація досягнутих домовленостей.


2.Представництво інтересів у господарському суді:

 • аналіз матеріалів справи й підготовка юридичного висновку;
 • складання позовної заяви й підготовка документів для звернення до господарського суду;участь в судових засіданнях;
 • складання процесуальних документів (відзивів, заперечень, пояснень, клопотань, заяв);
 • підготовка касаційних і наглядових скарг;
 • оскарження ухвал у справі;
 • супровід справи в порядку виконавчого провадження.

3.Представництво при оскарженні рішень господарських судів:

 • аналіз матеріалів справи з підготовкою письмового висновку;
 • підготовка й відправлення апеляційної або касаційної скарги на рішення господарського суду першої інстанції;представництво в апеляційному або касаційному суді.

4. Супровід справи в порядку виконавчого провадження: подання виконавчих документів до виконання;

 • підготовка необхідних документів (постанов, запитів, заяв, супровідних листів) для виконання рішення;
 • оскарження дій (бездіяльності) державного виконавця;
 • супровід виконання судових актів до моменту закінчення виконавчого провадження, у зв'язку з реальним виконанням.

Вартість юридичних послуг для юридичних осіб та фізичних осіб підприємцівВартість юридичних послуг для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців