Відновлення виплати пенсії громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання

На сьогодні Українська Держава не забезпечує виконання конституційних принципів, якими гарантується право отримання пенсії, незалежно від того, де проживає особа, якій призначена пенсія, - в Україні чи за її межами.

У зв’язку із цим, 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд України розглянув на пленарному засіданні справу за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV.

Своїм Рішенням №25-рп/2009 від 7 жовтня 2009 року Конституційний Суд України визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), положення пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року №1058-IV, які втратили чинність із дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Крім того, Конституційний Суд України звернув увагу Верховної Ради України на необхідність приведення у відповідність до Конституції України положень інших законів, які регламентують виплату пенсій пенсіонерам, які постійно проживають у державах, з якими Україною не укладено відповідного договору, а також прийняття закону про відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої фізичним або юридичним особам актами, й діями, що визнані неконституційними.

Конституція України гарантує загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел (частина друга статті 46 Основного Закону України), що забезпечується й частиною другою статті 22 Конституції України, відповідно до якої конституційні права і свободи гарантуються й не можуть бути скасовані. Незважаючи на це в Законі України «Про пенсійне забезпечення», встановлено особливий порядок нарахування та виплати пенсій. стосовно громадян, які виїхали на постійне проживання за кордон.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 49, другого речення статті 51 Закону виплата пенсії припиняється на весь час проживання (перебування) пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода, на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Винятки, встановлені для громадян, які проживають за кордоном, якщо пенсія їм призначена внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання. У цих випадках пенсія виплачується й за відсутності міжнародного договору (частина друга статті 92 Закону України «Про пенсійне забезпечення»).

При цьому держава визначила відповідний механізм виплати таких пенсій (Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок переведення пенсій громадян, які виїхали на постійне проживання до інших країн» від 6 квітня 1993 року №258).

Переведення таких пенсій до інших країн провадиться щоквартально у валюті тієї країни, де проживає пенсіонер або в доларах США за курсом Національного банку України.

Переведення пенсій до інших країн здійснюється через Державний експортно-імпортний банк України. Видатки, пов'язані з переведенням пенсій, провадяться за рахунок коштів Пенсійного фонду України, , якщо інше не передбачено міждержавними угодами, на що витрачаються кошти, які накопичені, у тому числі, і в солідарній системі, всіма громадянами України.

Пенсії громадянам, які виїхали за кордон до 1 січня 1992 р., переводяться Пенсійним фондом України в іноземній валюті в попередніх розмірах на підставі рішень у пенсійних справах, прийнятих від Пенсійного фонду колишнього Союзу РСР. Кошти для цієї мети виділяються Пенсійному фондові України Кабінетом Міністрів України.

Така диференціація на законодавчому рівні на різні категорії пенсіонерів, які проживають за межами України, не відповідає конституційним засадам соціального захисту громадян, а крім, того на пересилку коштів витрачаються кошти, які накопичені, у тому числі й у солідарній системі, всіма громадянами України. І виходить, що одним взагалі нічого не виплачують з коштів, які вони заробили на свою пенсію, а іншим ще доплачують, витрачаючи на це кошти для конвертації грошей в інші валюти та пересилки пенсій.

До того ж існує правило, що нараховані суми пенсії, не витребувані пенсіонером своєчасно протягом 6 місяців, виплачуються за минулий час не більш, як за 3 роки перед зверненням із заявою щодо одержання пенсії. Хоча, у випадку, коли нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає й виплачує пенсію, виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Ми надаємо юридичні послуги з приводу відновлення виплати пенсії громадянам, які виїхали за кордон на постійне проживання

Відновлення виплати пенсії