Адвокатський запит Державному реєстратору прав на нерухоме майно

Вих.№ ____                                                                    «___»________2013         року

Державному реєстратору прав на нерухоме майно
(прізвище, ініціали)

АДВОКАТСКИЙ ЗАПИТ


Відповідно до укладеного з громадянином           _____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
договору про надання правової допомоги, мною, адвокатом_________________, здійснюється збір необхідних документів
(прізвище, ім'я та по батькові)
та інформації для підготовки цивільного позову про стягнення з громадянина матеріальної та моральної шкоди.
В зв'язку з необхідністю, пов'язаною із забезпеченням цивільного позову, на підставі ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прошу надати письмову інформацію, чи зареєстроване в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності громадянина (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, ідентифікаційний номер)
на об'кти нерухомого майна: житловий будинок, будівлю, споруду, квартиру, земельну ділянку тошо.
В разі, якщо право власності на об'єкти нерухомого майна, крім _____________, також зареєстроване за іншими співвласниками (прізвище, ініціали), прошу         зазначити частку кожного із співвласників і на підставі яких правоустановлюючих документів вони отримали право власності на належну їм частку нерухомого майна.
Відповідь на адвокатеккий запит прошу направити на адресу робочого місця адвоката:__________, м.Київ, пр._______   , буд.___________, офіс__________.
Контактний телефон: _________________.

Додатки:
- посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та договору про надання правової допомоги на_____арк.

Адвокат