Адвокатський запит до управління Державної автомобільної інспекції

Вих.№____                                                                             «___»_______2013 року

 

Начальнику управління ДАІ ГУ МВС України в м.Киеві
(прізвище. ініціали)

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

Відповідно до укладеного з громадянином__________________________________  
(прізвище, ім'я та по батькові)
договору про надання правової допомоги, мною, адвокатом_____________, здійснюється збір необхідних документів____________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
та інформації для підготовки цивільного позову про стягнення з  громадянина_____________________матеріальної та моральної шкоди.
(прізвище, ім'я та по батькові)

В зв'язку з необхідністю, пов'язаною із забезпеченням цивільного позову, на підставі ст.24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прошу надати письмову інформацію, чи зареєстровані в органах ДАІ транспортні засоби за громадянином (прізвище, ім'я та по батькові, дата, місяць, рік народження, місце проживання, ідентифікаційний номер)
Відповідь на адвокатський запит прошу направити на адресу робочого місця адвоката:______, м.Київ, пр.______, буд.______,офіс______.
Контактний телефон:__________  .

Додатки:
- посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та ордеру про надання правової допомоги на___арк.

Адвокат