РОЗРАХУНОК
суми гонорару за надану правову допомогу

Дата

Характер правової допомоги (послуги)

Кількість витраченого часу (год.)

Ставка за годину

Вартість (грн.)

23.12.2012 р.

Попередня консультація щодо характеру спірних правовідносин

1

100,00 грн.

100,00 грн.

03.12.2012 р.

Вивчення та правовий аналіз матеріалів справи

1

100,00 грн.

100,00 грн.

07.12.2012 р.

Підготовка процесуальних документів

1

100,00 грн.

100,00 грн.

Всього

 

3

 

300,00 гри.

Фактично оплачено

 

 

 

300,00 грн.

Адвокатом Сивачуком Василем Степановичем, який діє на підставі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 000, що видане на підставі рі­шення Київської міської КДКА від 11.09.2008 р. № 000, Карпюку Миколі Петров­ичу згідно договору-доручення № 24 від 23.11.2012 р. надано правову допомогу такого характеру:

Кошти в сумі 300,00 грн. сплатив Клієнт    (підпис)
Кошти в сумі 300,00 грн. отримав Адвокат (підпис)