Тези захисної промови у кримінальному провадженні

 

ТЕЗИ ЗАХИСНОЇ ПРОМОВИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
за обвинуваченням Тимченко О. Д.

1.            Гр. Тимченко О. Д. обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, який полягає в тому, що вона, будучи службовою особою ТОВ «Альфа-Агро» віднесла до податкового кредиту та заявила до відшкодування з державного бюджету в червні 2011 р. 194 933,33 грн. податку на додану вартість по завідомо неправдивій операції із ПП «Старт-2000», але не отримала вказану суму з причин, що не залежали від її волі.

Це обвинувачення повністю спростовується наявними доказами у кримінальному провадженні.

03.10.2011       р. ТОВ «Альфа-Агро» уклало з ПП «Старт-2000» договір № 28 купівлі-продажу вакуумного обладнання на загальну суму 1 169 600.00 грн. (наявні акт прийому-передачі, накладна, податкова накладна, запис у книзі обліку придбаних товарів). Ініціатором здійснення цієї господарської операції виступало ПП «Старт-2000», що підтверджується наявними в справі копіями факсових повідомлень. При підписанні вказаного Договору гр. Тимченко О. Д. були надані для ознайомлення всі необхідні установчі документи ПП «Старт-2000», що підтверджується свідченнями гр. Тимченко О. Д. та протоколом слідчого експерименту, а також наказом № 1 про призначення директором ПП «Старт-2000» гр. Комарової О. В. (т. 1 а.с. 163). Для здійснення експортної операції ТОВ «Альфа-Агро» отримано коди на обладнання у ТПП, дозволи на митне оформлення товару, митні декларації вантажні авіанакладні. Для отримання всіх цих дозволів обов’язково надавалася копія договору купівлі-продажу обладнання із ПП «Старт-2000». Тобто в жодній інстанції не виникло сумніву щодо юридичної сили вказаного договору. На даний момент договір купівлі-продажу між ТОВ «Альфа-Агро» та ПП «Старт-2000» також не визнаний недійсним, а сама угода удаваною, в порядку господарського судочинства.

25.10.2011          р. між ТОВ «Альфа-Агро» та південнокорейським підприємством «Cosmo Tech Run» було укладено Контракт № 00101001 про поставку зазначеного обладнання і в червні 2012 року воно було вивезене за межі України.

Всі вищезазначені операції були відображені згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Податковим кодексом України у бухгалтерській та податковій звітності ТОВ «Альфа-Агро» у період із жовтня 2011 р. по червень 2012 р. Правомірність внесення до бухгалтерських та податкових звітів сум по вищезазначених контрактах, в тому числі і суми відшкодування податку на додану вартість, підтверджена актами податкових перевірок від 15.08.2012 р. та 20.08.2012 р. (т.1 а.с. 31-51), висновком судово-бухгалтерської експертизи (т. З а.с. 170—174) та свідченнями свідка Лопатіна К. В. в судовому засіданні.

Таким чином, відсутні докази, що підтверджували б нікчемність чи удаваність угоди між ТОВ «Альфа-Агро» та ПП «Старт-2000», а тим більше факт усвідомлення гр. Тимченко О. Д. неправомірності вказаної операції. Тож, обвинуваченням не доведена наявність як об’єктивної сторони вказаного злочину (підтверджена судовим рішенням удаваність угоди), так і суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (наявність мети незаконного заволодіння чужим майном).

Крім того, внесення суми на відшкодування податку на додану вартість до податкової звітності само по собі не є заволодінням чужим майном, а лише створенням шляху для отримання незаконних прибутків, шляхом зловживання службовим становищем. Тож, в будь-якому разі, такі дії потребують кваліфікації за ст. 364 КК України.

Підсумовуючи викладене, вважаємо обвинувачення гр. Тимченко О. Д. за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України безпідставним в зв’язку із відсутністю в її діях складу злочину.

2.  Гр. Тимченко О. Д. також безпідставно обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, що полягає у внесенні до бухгалтерської та податкової звітності завідомо неправдивих відомостей у вигляді суми на відшкодування податку на додану вартість.

Як вже стверджувалось вище, гр. Тимченко О. Д., виконуючи обов’язки директора ТОВ «Альфа-Агро», спираючись на наявну первинну документацію, що відображала господарські операції, вела бухгалтерський та податковий облік на підприємстві, керуючись Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Згідно з Податковим кодексом України Тимченко О. Д. заявила певну суму для відшкодування з державного бюджету податку на додану вартість по зовнішньоекономічній господарській операції.

Таким чином, в діях гр. Тимченко О. Д. відсутній склад злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

3. Гр. Тимченко О. Д. обвинувачується за ч. 2 ст. 367 КК України. їй інкримінують те, що вона підписала Акт приймання-передачі робіт із підприємством «Бантек-ресурс» Філія № 1 від 25.12.2011 р. на суму 77 794,55 грн., які потім віднесла до складу валових витрат та з яких не був нарахований та сплачений податок на прибуток в розмірі 23 338, 36 грн., не перевіривши факт здійснення робіт.

Вважаємо, що вказане обвинувачення повністю спростовується наявними доказами.

Представниками «Бантек-ресурс» оглядалося обладнання, що підтверджується свідченнями Тимченко О. Д., Зайченко М. С., Олієва Ю. І., Роднікова В. Є. Крім того, це обладнання запускалось для проведення демонстраційних робіт (т. 1 а.с. 154, свідчення Зайченко М. С. та Роднікова В. Є. в судовому засіданні).

Наявність зауважень фірми «Бантек-ресурс» щодо стану обладнання та його комплектності підтверджується неодноразовими показаннями свідків під час проведення досудового розслідування (т. З а.с. 92-94, 212-214) та в судовому засіданні. Свідками Зайченко М. С. та Родніковим В. Є. стверджується факт проведення робіт по очищенню та фарбуванню обладнання. Свідки також підтверджують факт необхідності закупівлі деяких комплектуючих (т. З а.с. 208-211).
Договірні відносини між ТОВ «Альфа-Агро» та «Бантек-ресурс» Філія № 1 були підтверджені виставленим рахунком та Актом приймания-передачі робіт. Крім того, в матеріалах кримінального провадження наявні документальні підтвердження того, що значно змінювалися кількість та габарити ящиків, у які було упаковане обладнання, з моменту його першого упакування та до моменту вивезення згідно з авіанакладною за межі України.

Зміна кількості та габаритів ящиків, наявність Акту приймання-передачі робіт, особисте спостереження за процедурою закупівлі нових комплектуючих — це достатній обсяг дій, направлених на перевірку факту проведення так званих пусконалагоджувальних робіт. Крім того, необхідно враховувати наявність суб’єктивних обставин, а саме відсутність необхідного фаху та досвіду у гр. Тимченко О. Д. для проведення повноцінного контролю за виконанням таких робіт.
Більш того, у висунутому гр. Тимченко О. Д. обвинуваченні відсутня вказівка на певний законодавчий акт чи посадову інструкцію, вимоги яких були порушенні злочинною службовою недбалістю. Також не вказано які саме службові обов’язки були неналежним чином виконані Тимченко О. Д.

Таким чином, не тільки відсутній склад злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, в діях Тимченко О. Д., а й взагалі відсутня сама подія вказаного злочину.
Враховуючи вищезазначене та керуючись п.п. 1, 2 ч. 1, ч. 6 ст. 284 КПК України,

ПРОШУ:

Винести вирок, яким виправдати гр. Тимченко О. Д. за всіма статтями пред’явленого обвинувачення.

20 грудня 2012 р.

Адвокат Петренко П. П.             (підпис)