Заява
про кримінальне правопорушення 01

Прокурору Печерського району м. Києва

адвоката Петренко О. Г.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 15.06.2000 р.), Адвокатське об’єднання «Юрист»,
(поштовий індекс, адреса, телефон) представника потерпілого Ващенка В’ячеслава Валентиновича, що мешкає за адресою (поштовий індекс, адреса, телефон)

ЗАЯВА
про кримінальне правопорушення

20 січня 2012 р. вироком Апеляційного суду м. Києва (головуючий Гловюк Л. С.) були виправдані Сірко О. П. та Сірко Ю. П., що обвинувачувалися у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 п.п. 5, 12 ст. 115; ч. 2 ст. 194; ч. 2 ст. 262 КК України щодо потерпілого Ващенка В. В. Ухвалою Верховного Суду України від 17 червня 2012 р. цей вирок був залишений без змін.

Раніше, 15.11.2009 р., по цій самій справі Сірко О. П., Сірко Ю. П. та Сірко А. О. (який на момент повторного судового розгляду справи зник) були визнані винними у скоєнні вищезазначених злочинів та засуджені до різних строків позбавлення волі.

Керуючись ст.ст. 3 і 27 Конституції України, які встановлюють, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, вважаю, що суд проявив невідповідний рівень виконання вимог кримінально-процесуального закону щодо забезпечення прав потерпілих від зазначених злочинів.

Деякі свідки, а саме Сірко Т. О. та Ярошенко С. А., в ході досудового розслідування та в суді давали суперечливі, а точніше, абсолютно протилежні за змістом свідчення, що, в свою чергу, призвело до винесення необгрунтованих та незаконних судових рішень.

Так, Сірко Т. О. допитувався неодноразово в якості свідка, в тому числі 06.11.2008 р. На цей момент Сірко Т. О. не був затриманий, до нього не застосовувались будь-які заходи адміністративного впливу. Під час допиту 06.11.2008 р. Сірко Т. О. підтвердив всі свої раніше дані свідчення, якими повністю підтверджувалося скоєння злочину Сірко О. П., Сірко Ю. П. та Сірко А. О. (т. 3 а.с. 120-123). Свої свідчення Сірко Т. О. підтвердив і на них наполягав і під час очної ставки із Сірко Ю. П. 06.11.2008 р., тобто тоді, коли ніякого тиску на Сірка Т. О. вже не могло здійснюватись.

Крім того, посилання Сірка Т. О. на фізичний та психологічний тиск, під впливом якого він ніби то дав показання, шо викривають його рідних у скоєнні злочину, судом не були критично оцінені. Так, сам Сірко Т. О. говорить, що слідчий «Федоренко ко мне физического насилия не применял» (т.14 а.с. 200 зв.). Свідок Атасьева М. також свідчила, що тілесних пошкоджень у Тараса не було (т.16 а.є.101). Сірко Ю. П. під час очної ставки також не помітив на Сірку Т. О. слідів фізичного впливу. Сам Сірко Т. О. до лікарів з приводу зняття побоїв не звертався. Посилання Сірка Т. О. на те, що він боявся, оскільки йому «сказали, что всех посадят и Марину (Атасьеву) изнасилуют», безпідставні. Звертає на себе увагу і той факт, що більш ніж 4 місяці після останнього допиту Сірко Т. О. не з’являвся до органів досудового розслідування щоб спростувати свої свідчення, якими він нібито обмовив своїх рідних. І лише 29.03.2009 р. (т. 4 а.с. 148) Сірко Т. О. відмовився від своїх перших свідчень.

В той самий час можна прослідкувати непослідовність свідчень Сірка Т. О. та його намагання полегшити участь своїх рідних, що обвинувачуються у скоєнні тяжкого злочину. Сірко Т. О. свідчить, що, коли він знаходився в органах міліції, до нього заводили Ярошенка С. А., який порадив йому все розповісти. Це ж підтверджується і свідченнями Ярошенка С. А., від яких він в майбутньому з невизначених причин відмовився (т. 3 а.с. 220; т. 14 а.с. 210). Сірко Т. О. плутається у своїх нових свідченнях, тому в судовому засіданні він спочатку говорить, що «У Ярошенко нет оснований оговаривать меня и моих родственников» (т.14 а.с. 210) і далі: «Я думаю, что у Ярошенко были основания оговаривать меня» (т.14 а.с. 210 зв.).

Не можна не зазначити, що суд у вироку також посилається і на висновки авторознавчої експертизи, які підтверджують складання та написання свідчень під час допитів Сірком Т. О. особисто. Однак, ці висновки також визначають, що деякі фрагменти показів були складені за допомогою іншої особи, яка має навички відбору показань та вільно оперує юридичними мовними штампами. Дане експертне дослідження було проведене із грубим порушенням вимог, що ставляться законом, а саме Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз (наказ Мінюсту № 53/5 від 08.10.1998 р.), до подібного роду експертиз. Зазначена Інструкція передбачає, що для проведення авторознавчої експертизи повинні бути надані для дослідження вільні (не менш як на 25 аркушах), умовно-вільні та експериментальні зразки письмової мови. При проведенні судово-авторознавчої експертизи по даній справі були використані лише умовно-вільні зразки письмової мови Сірка Т. О., що і призвело до надання необгрунтованих та недостовірних висновків.

Ще один приклад явної невідповідності висновків суду вже свідченням Сірко Т. О. в судовому засіданні. У вироку суд зазначає, що Сірко Т. О. заперечує розмову з Ярошенко С. А. в органах досудового розслідування. Однак, Сірко Т. О. під час досудового розслідування говорив: «Ярошенко заводили ко мне в комнату, я его видел. Он сказал, что надо все говорить...» (т.14 а.с. 210). Сам Ярошенко С. А. давав схожі свідчення: «(Сірко Т. О.) шепотом мне на ухо тихо спросил у меня, что на его дне рожденья он слышал какой-то разговор своего отца о имеющихся проблемах с Ващенко. Тарас шепотом спросил рассказывать или нет...» (т. 3 а.с. 220).

Свідок Ярошенко С. А. під час досудового розслідування давав послідовно обвинувальні свідчення стосовно Сірка О. П., Сірка Ю. П. та Сірка А. О. Однак відмовився від них, надіславши в суд письмову заяву, стосовно якої жодної перевірки не було проведено.

Таким чином, у зв’язку із дачею завідомо неправдивих свідчень свідками Сірка Т. О. та Ярошенка С. А., були винесені неправосудні рішення по справі, що суттєво порушило права потерпілого.

Враховуючи той факт, що один з обвинувачених (Сірко А. О.) по даній справі перебуває у розшуку, представляється необхідним провести розслідування фактів фальсифікації доказів по справі з метою подальшого перегляду винесених судових рішень в порядку виключного провадження.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 384 КК України, ст. 214 КПК України, Законом України «Про прокуратуру»,

ПРОШУ:

  1. 1. Витребувати кримінальну справу за обвинуваченням Сірка О. П. та інших з Апеляційного суду м. Києва.

  2. 2. Розпочати досудове розслідування щодо Сірка Т. О. та Ярошенка С. А. за ст. 384 КК України.

27 листопада 2012 р.

Адвокат Петренко О. Г. (підпис)