Заява про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

 

Косівський районний суд Івано-Франківської області
(поштовий індекс, адреса)

Адвоката Петренка П. П.
(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 000 від 04.06.2001 р., поштовий індекс, адреса, телефон), в інтересах засудженого Гарного П. В.

 

ЗАЯВА
про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання

Гарний П. В. відбуває покарання з 19.05.2009 р. і на цей час відбув понад 2/3 строку.

За період відбування покарання засуджений Гарний П. В. характеризується позитивно, стягнень не має, дотримується встановлених правил поведінки та розпорядку дня. Працевлаштований днювальним відділення, до роботи ставиться сумлінно, добросовісно, бере участь в роботах по благоустрою приміщень та території установи. Має два заохочення. На заходи виховного та профілактичного впливу реагує правильно. Вину в скоєному злочині визнає повністю, розкаюється у вчиненому.

Адміністрація колонії і спостережна комісія зауважень до Гарного П. В. не мають; клопотання про звільнення умовно-достроково від відбування покарання підтримують.

Маємо переконання, що Гарний П. В. своєю сумлінною поведінкою, чесним ставленням до праці довів своє виправлення, а тому вважаємо за можливе звільнити його умовно-достроково від відбування покарання.

На підставі наведеного та керуючись п. 2 ч. 1 ст. 537 КПК України, ст. 81 КК України, п. 16 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 2 від 26.04.2002 р. «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким»,

ПРОШУ:

звільнити умовно-достроково Гарного П. В. від відбування покарання на невідбутий строк покарання, який становить 7 (сім) місяців 1 (один) день.

23 листопада 2012 р.

Адвокат Петренко П. П. (підпис)