Заява про відвід захисника

Вих. № ______________
«_ »________ 20_____ року

Слідчому судді   
(найменування суду, прізвище, ініціали)

ЗАЯВА
про відвід захисника

Слідчим ______________ (найменування органу досудового розслідування, звання, прізвище та ініціали)
здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №___відносно підозрюваного_________________________ .
(прізвище, ім’я та по батькові)

Захисником підозрюваного _______ в даному кримінальному
(прізвище, ініціали)
провадженні є адвокат_____________________________ ,
(прізвище, прізвище, ім’я та по батькові)
який залучений до участі у кримінальному провадженні підозрюваним.

Як стало відомо органу досудового розслідування, захисник є близьким родичем (вітчимом) потерпілого  _______________ .
(прізвище, ім’я та по батькові)

Згідно ст.78 КПК України захисник не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є близьким родичем потерпілого.

Разом з тим, достовірно знаючи про те, що він не має права участь у даному кримінальному провадженні, захисник не заявив самовідвід, як цього вимагає ст.80 КПК України.
Відповідно до ст.80 КПК України за наявності підстав, передбачених ст.78 КПК України, особи, які беруть участь в кримінальному провадженні, до яких відноситься і слідчий, мають право подати заяву про відвід захисника.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 78, 80, 81 КПК України,-

П Р О Ш У:

Задовольнити заяву слідчого про відвід захисника — адвоката___________  (прізвище, прізвище, ім'я та по батькові)
від участі у кримінальному провадженні №___.

Додатки:
- копії заяви про відвід для особи, якій заявлено відвід та для осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні — 4 примірники.

Слідчий________________________
(підпис)  (прізвище, ініціали)