Заява захисника обвинуваченого про відвід прокурора

Судді (найменування суду, прізвище, ініціали)
Захисника — адвоката     
номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону)
в інтересах підзахисного — обвинуваченого
(прізвище, ім'я та по батькові)

ЗАЯВА
про відвід прокурора (в порядку ст.ст.77, 80, 81 КПК України)

У Вас, в судовому провадженні, знаходиться кримінальне провадження №__ відносно мого підзахисного________.  (прізвище, ім’я та по батькові)

Я, адвокат_____ (прізвище, ім’я та по батькові), являюсь захисником обвинуваченого_____. (прізвище, ініціали)

Державне обвинувачення в суді підтримує прокурор_____ (посада, найменування органу прокуратури, звання, прізвище, ім'я та по батькові), який, до переходу на роботу в органи прокуратури працював слідчим суддею і безпосередньо брав участь у цьому ж кримінальному провадженні №___як слідчий суддя. Зокрема, в рамках даного кримінального провадження ним, як слідчим суддею, були розглянуті наступні клопотання слідчого: (зазначити, коли, які саме клопотання були розглянуті і які рішення були прийняті)

Згідно ст.77 КПК України прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він брав участь у цьому ж провадженні як слідчий суддя.

Разом з тим, достовірно знаючи про те, що він не має права брати участь у даному кримінальному провадженні, прокурор не заявив самовідвід, як цього вимагає ст.80 КПК України.

Відповідно до ст.80 КПК України за наявності підстав, передбачених ст.77 КПК України, особи, які беруть участь в кримінальному провадженні, до яких відноситься і захисник, мають право подати заяву про відвід прокурора.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 77, 80, 81 КПК України.

ПРОШУ:

Задовольнити заяву захисника про відвід прокурора______ (посада, найменування органу прокуратури, звання, прізвище, ім'я та по батькові) від участі у кримінальному провадженні №____ на    стадії судового провадження.

Додатки:
1. копії заяви про відвід для особи, якій заявлено відвід та для осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні — 4 примірники;
2. документи в підтвердження повноважень захисника обвинуваченого: копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер на арк.

Заява про відвід прокурора складена «____»_____20__року за адресою робочого місця адвоката: ___,  м.Київ,        пр.____       , буд. , офіс .

Захисник — адвокат