Заява захисника обвинуваченого про відвід судді

Заява про відвід судді може бути подана особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.


До (найменування суду)
Захисника — адвоката (прізвище, ім’я та по батькові, номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, адреса робочого місця, номер телефону)
в інтересах підзахисного — обвинуваченого

ЗАЯВА
про відвід судді (в порядку ст.ст.75,80,81 КПК України)

В судовому провадженні судді ______ (найменування суду, прізвище, ім'я та по батькові) знаходиться кримінальне провадження №____ відносно мого підзахисного_______. (прізвище, ім'я та по батькові)

Я, адвокат________, являюсь захисником обвинуваченого_____________

Згідно ст.75 КПК України суддя не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо є близьким родичем слідчого.

Кримінальне провадження №______ на стадії досудового розслідування відносно мого підзахисного проводилось слідчим       
(найменування органу досудового розслідування, звання, прізвище, ім’я, по батькові)
який є близьким родичем (пасинком) судді_____________________.
(прізвище, ініціали)

Разом з тим, достовірно знаючи про те, що він не має права участь у даному кримінальному провадженні, суддя не заявив самовідвід, як цього вимагає ст.80 КПК України.

Відповідно до ст.80 КПК України за наявності підстав, передбачених ст.75 КПК України, особи, які беруть участь в кримінальному провадженні, до яких відноситься і захисник, мають право подати заяву про відвід судді.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 75, 80, 81 КПК України.

ПРОШУ:

Задовольнити заяву захисника про відвід судді ______________________
(найменування суду,  прізвище, ім’я та по батькові)
від участі у кримінальному провадженні №________на стадії судового провадження.

Додатки:
1. копії заяви про відвід для особи, якій заявлено відвід та для осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні — 4 примірники;
2. документи в підтвердження повноважень захисника обвинуваченого: копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер на___ арк.

Заява про відвід судді складена «__»_________ 20___ року за адресою робочого місця адвоката:________, м.Київ, пр.________,    буд.__, офіс___.

Захисник — адвокат     
(підпис)        (прізвище,  ініціали)