Заява захисника підозрюваного про відвід слідчого

Заява про відвід слідчого може бути подана особами, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Слідчому судді
(найменування суду, прізвище, ініціали)
Захисника — адвоката         
номер свідоцтва про право на зайняття адвокатською дальністю,
адреса робочого місця, номер телефону)
в інтересах підзахисного — підозрюваного
(прізвище, ім’я та по батькові)

ЗАЯВА
про відвід слідчого (в порядку ст.ст.77, 80, 81 КПК України)

___ 2012 року_____________ (посада (звання), найменування органу, прізвище, ім'я та по батькові службової особи, яка прийняла заяву) була прийнята та зареєстрована заява громадянина________ (прізвище, ім’я та по батькові) про скоєне кримінальне правопорушення.

Відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені «______ »________2012        року.

Керівником органу досудового розслідування здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №___ доручено слідчому (найменування органу досудового розслідування, звання, прізвище, ім’я, по батькові) яким складено і «__»_____2012     року    вручено          підозрюваному повідомлення            про      підозру           у          скоєнні ним (прізвище, ім’я та по батькові) кримінального правопорушення, передбаченого ст. __КК України.

Я, адвокат_________, являюсь          захисником підозрюваного у кримінальному_________ провадженні № (прізвище, ім’я та по батькові)

Як стало відомо стороні захисту, слідчий________, який проводить досудове розслідування по даному кримінальному провадженню №__  ,           є близьким родичем (внуком) громадянина — _____ заявника,       який    подав  заяву   про скоєне ___________ (прізвище, ім'я та по батькові) кримінальне правопорушення, на підставі якого було розпочато кримінальне провадження відносно мого підзахисного.

Згідно ст.77 КПК України слідчий не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він є близьким родичем заявника.

Разом з тим, достовірно знаючи про те, що він не має права участь у даному кримінальному провадженні, слідчий не заявив самовідвід, як цього вимагає ст.80 КПК України.

Відповідно до ст.80 КПК України за наявності підстав, передбачених ст.77 КПК України, особи, які беруть участь в кримінальному провадженні, до яких відноситься і захисник, мають право подати заяву про відвід слідчого.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 77, 80, 81 КПК України,-

ПРОШУ:

Задовольнити заяву захисника про відвід слідчого ______________ (найменування органу досудового розслідування)         від       участі у кримінальному провадженні №____ на стадії досудового розслідування.

Додатки:
1. копії заяви про відвід для особи, якій заявлено відвід та для осіб, які беруть участь в кримінальному провадженні — 4 примірники.
2. документи в підтвердження повноважень захисника підозрюваного: копія свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю та ордер на ___ арк.

Заява про відвід слідчого складена «__»____20__року за адресою робочого місця адвоката: ___, м.Київ, пр.___,    буд.____, офіс____ .

Захисник — адвокат_______           
(підпис)     (прізвище,            ініціали)