Зразок договору при розірванні шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей


ДОГОВІР
місто Київ П'ятнадцятого березня дві тисячі дев'ятого року

Ми, що нижче підписалися, Коноплястий Василь Дмитрович та Конопляста Галина Петрівна відповідно до ст. 109 Сімейного кодексу України уклали цей договір про таке:
1) після розірвання нашого шлюбу наш син Коноплястий Петро Васильович, 20 березня 2003 року народження, буде проживати з його матір'ю - Коноплястою Галиною Петрівною;
2) його батько, Коноплястий Василь Дмитрович, зобов'язується щомісяця не пізніше 20 числа добровільно сплачувати на утримання сина Коноплястого Петра Васильовича, 20 березня 2003 року наро-дження, його матері Коноплястій Галині Петрівні аліменти в сумі, рівній 1/4 від усіх видів його заробітку, починаючи з дня розлучення і до досягнення сином повноліття, але не менше за неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
3) у випадку зміни матеріального або сімейного стану, погіршення здоров'я Коноплястого Василя Дмитровича розмір аліментів може бути зменшено за домовленістю з Коноплястою Галиною Петрівною, а у разі її незгоди, за рішенням суду;
4) Коноплястий Василь Дмитрович зобов'язується надавати мате¬ріальну допомогу сину і після досягнення ним повноліття, якщо той буде продовжувати навчатися і за умови, якщо він зможе надавати таку допомогу;
5) Коноплястий Василь Дмитрович може бути звільнений від обов'язку утримувати сина за умови, що той до досягнення повно¬ліття матиме дохід, який буде набагато перевищувати дохід його самого;
6) Коноплястий Василь Дмитрович зобов'язується брати участь у додаткових витратах на сина, що спричинені особливими обставина¬ми (розвитком його здібностей, його хворобою, каліцтвом тощо);
7) Конопляста Галина Петрівна зобов'язується всі кошти, отримані на утримання сина, використовувати лише за призначенням;
8) Конопляста Галина Петрівна зобов'язується забезпечувати без¬перешкодне спілкування Коноплястого Василя Дмитровича з його сином;
9) Конопляста Галина Петрівна зобов'язується щороку до досягнення їхнім сином повноліття, в один із літніх місяців дозволя¬ти йому проживати у батьків Коноплястого Василя Дмитровича, у м. Ялті.
Коноплястий Василь Дмитрович та Конопляста Галина Петрівна зобов'язуються:
- виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до батьків та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
- піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток та забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя;
- не застосовувати до сина експлуатацію будь-якого виду;
- не застосовувати фізичні покарання сина, а також інші види по¬карань, які принижують людську гідність дитини.
Підписи: Коноплястий В. Д. Конопляста Г. П.
Примітка. Вказаний договір має бути нотаріально посвідчений.

Позовна заява про розірвання шлюбу подружжям, яке має дітей
Позовна заява про визначення місця проживання малолітньої дитини

Исковое заявление об опрелелении места жительства ребенка ;

Довідник: справи про розірвання шлюбу
Довідник: справи про передачу дітей на виховання від одного з батьків до іншого