ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Галицький районний суд 
79018, м. Львів,
вул. Чоловського,2

Позивач:
Пилипенко Поліна Павлівна,
зареєстрована та мешкає за адресою:
01174 м. Київ, вул. Павлівська, 13, кв. 7,
д. т. 111-11-22

Відповідач:
Пилипенко Микола Вікторович,
11 березня 1971 року народження,
зареєстрований та мешкає за адресою:
01130 м. Київ,
вул. Потапова, 7, кв. 13,
телефон відсутній

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

24 грудня 2004 року я та відповідач зареєстрували шлюб у Ватутінському районному відділі реєстрації актів громадянського стану. У спільному шлюбі у нас народилося двоє дітей: син Пилипенко Василь Миколайович, 11 жовтня 2005 року народження, та дочка Пилипенко Надія Миколаївна, 25 вересня 2007 року народження.

17 березня 2009 року ми розірвали шлюб. З цього часу відповідач участі у вихованні дітей не бере, коштів на їх утримання не надає. Після розлучення він перейшов проживати до своїх батьків, які мешкають за вказаною вище адресою, приховує місце своєї роботи. Кошти на утримання дітей відмовляється платити, мотивуючи тим, що за місцем роботи працівникам не виплачують заробітну плату.

На утримання дітей я не отримую і державної допомоги. Діти повністю знаходяться на моєму утриманні та на утриманні моїх батьків.

Інших дітей, окрім наших з ним спільних дітей, а також непрацездатних батьків відповідач немає.

На підставі статей 180, 181 СК України, керуючись статтями 3, 15, 118-120 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Ухвалити рішення про стягнення аліментів з Пилипенка Миколи Вікторовича, 11 березня 1971 року народження, що зареєстрований та мешкає за адресою: 01130 м. Київ, вул. Потапова, 7, кв. 13, на мою користь на утримання сина - Пилипенка Василя Миколайовича, 11 жовтня 2005 року народження та дочки Пилипенко Надії Миколаївни, 25 вересня 2007 року народження у розмірі 33 відсотки з усіх видів його заробітку (доходу), але не менше 30 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з дня подачі позовної заяви до суду і до досягнення дітьми повноліття.
2. Судові витрати покласти на відповідача.

Додатки:
1. Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.
2. Копії свідоцтва про народження дітей.
3. Довідка ЖЕУ про те, що діти знаходяться на утриманні позивача.
4. Копія позовної заяви.

20 жовтня 2009 р.

Підпис (Пилипенко П. П.)

 

Стягнення аліментів на дитину на підставі рішення суду (якщо обоє батьків громадяни України )

Крок 1 . Подання позовної заяви про стягнення аліментів на неповнолітню дитину

Якщо батьки перебували в офіційному шлюбі :
Для того щоб стягнути аліменти в даному випадку, необхідно спочатку скласти позовну заяву про стягнення аліментів, зразок якої наведений вище.
У разі якщо батьки подають позовну заяву про розірвання шлюбу, то позов про стягнення аліментів окремо можна не подавати, об'єднавши фактично два позови в одному: про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини (дітей).
Згідно зі ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) позовна заява повинна містити :
- Найменування суду;
- Повне найменування і поштові адреси позивача і відповідача, їх номери телефонів;
- Ціну позову (згідно ст. 80 ЦПК ціна позову про стягнення аліментів вказується виходячи з сукупності всіх виплат, але не більше ніж за 6 місяців);
- Суть вимог;
- Документи, що підтверджують право на витребування аліментів.
Що стосується суті позовної заяви, то в заяві можна просити :
1) або встановити розмір аліментів у частці від заробітку відповідача ,
2) або встановити розмір аліментів у твердій грошовій сумі.
Розмір аліментів носить індивідуальний характер. Іншими словами, визначається в кожному випадку індивідуально, виходячи з можливостей батьків і потреб дитини.
До позовної заяви необхідно додати :
- Копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- Копію свідоцтва про шлюб (про розірвання шлюбу) ;
- Свідоцтво про народження дитини (дітей);
- Документи, що підтверджують дохід особи, з якої стягуються аліменти (якщо такий є) . Якщо такого немає, то в судовому засіданні можна просити встановити цей факт за допомогою запиту суду до податкової служби;
- Копію позовної заяви - 2 примірники (з урахуванням всіх документів, що додаються до позовної заяви).
Судовий збір за подання позовної заяви справляється відповідно до Закону України «Про судовий збір».

Якщо батьки не перебували в офіційному шлюбі і батьківство дитини не встановлено.
Для того щоб стягнути аліменти в даному випадку, необхідно скласти позовну заяву про встановлення батьківства та стягнення аліментів.
Зокрема, встановлення батьківства буде первинним вимогою та нарахування аліментів буде можливим тільки за умови, якщо матері вдасться довести батьківство дитини.
До позовної заяви потрібно додати:
- Копію паспорта та ідентифікаційного коду;
- Свідоцтво про народження дитини (дітей);
- Документи, що підтверджують батьківство (якщо такі є) . Якщо їх немає, то в судовому засіданні необхідно представляти клопотання про призначення ДНК - експертизи;
- Документи, що підтверджують дохід особи, з якої стягуються аліменти (якщо такий є). Якщо такого немає, то в судовому засіданні можна просити встановити цей факт за допомогою запиту суду до податкової служби;
- Копію позовної заяви - 2 примірники (з урахуванням всіх документів, що додаються до позовної заяви).

Крок 2 . Реєстрація позовної заяви в суді

Позовну заяву про стягнення аліментів необхідно подати до суду загальної юрисдикції (за місцем проживання одного з батьків). Згідно ч. 1 ст. 109 ЦПК України позови до фізичної особи пред'являються в суд за місцем її проживання (реєстрації) або перебування.
Реєстрація заяви проводитися відповідно до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді в канцелярії суду .
• Для реєстрації позовної заяви потрібно пред'явити паспорт.
• Після того як заяву буде зареєстровано, необхідно щоб на копії примірника позивача був проставлений вхідний номер реєстрації.

Крок 3 . Розгляд справи в суді

Після того як позовна заява буде зареєстровано в суді, протягом не менше ніж 7 днів суд призначає справу до розгляду (ст. 156 ЦПК). Далі позивачу потрібно буде обгрунтовувати розмір аліментів і доводити що відповідач їх може платити саме в такій сумі. На перше засідання суду необхідно взяти з собою:
- Паспорт громадянина України (або будь-який інший документ, що засвідчує особу);
- Оригінали документів, що додавалися до позовної заяви.
За результатами розгляду позовної заяви суд виносить рішення або про задоволення позовної заяви (часткового задоволення), або відмовляє у позові.

Адвокат Львів © All Rights Reserved
2009-2017