ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

До Ватутінського районного суду м. Києва

 

Позивач:

Пилипенко Поліна Павлівна,

зареєстрована та мешкає за адресою:

01174 м. Київ,

вул. Павлівська, 13, кв. 7,

д. т. 111-11-22

 

Відповідач:

Пилипенко Микола Вікторович,

зареєстрований та мешкає за адресою:

01177 м. Київ,

вул. Пушкінська, 13, кв. 7,

д. т. 221-11-22

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення аліментів у твердій грошовій сумі

  24 грудня 2003 року я, Пилипенко Поліна Павлівна, та відповідач зареєстрували шлюб у Ватутінському районному відділі реєстрації актів цивільного стану. У спільному шлюбі в нас народився син, Пи­липенко Василь Миколайович, 11 жовтня 2004 року народження, та дочка Пилипенко Надія Миколаївна, 25 вересня 2007 року народження. 17 березня 2009 року ми розлучилися. Діти проживають разом зі мною і перебувають на моєму утриманні.

Я працюю вчителькою молодших класів. Моя заробітна плата ста­новить 860 гривень, інших доходів я не маю.

За період від дати розлучення до цього часу матеріальної допомоги на дітей відповідач не надавав, незважаючи на мої неодноразові звер­нення. Про це свідчать його розписки з проханням не звертатися до суду, оскільки він добровільно буде сплачувати аліменти. Відповідач працює на тимчасових роботах із будівництва заміських будинків на території Київської області і, як свідчать його розписки, він має нере­гулярні доходи, а частину доходу отримує в натурі, продуктами хар­чування, які витрачає у своїх цілях.

Інших дітей, окрім наших з ним спільних дітей, а також непраце­здатних батьків відповідач немає, аліментів нікому не платить.

У зв'язку з цим я прошу суд стягувати з нього аліменти на мою ко­ристь на утримання дітей у твердій грошовій сумі, по 500 гривень на кожну дитину щомісяця.

На підставі викладеного й відповідно до ст. 180, ч. З ст. 181, ч. 2 ст. 183, ст. 184, ч. 2 ст. 191 СК України, керуючись статтями 3, 15, 78, 118-120 ЦПК України,

  ПРОШУ:

1.     Стягувати з Пилипенка Миколи Вікторовича, 11 березня 1971 року народження, уродженця м. Києва, аліменти на мою користь на утри­мання сина, Пилипенка Василя Миколайовича, 11 жовтня 2004 року народження, та дочки Пилипенко Надії Миколаївни, 25 вересня 2007 року народження, у твердій грошовій сумі, по 500 грн. на кож­ну дитину щомісяця, починаючи стягувати з 17 березня 2009 року до досягнення дітьми повноліття.

  Додатки:

1.                  Копія свідоцтва про розірвання шлюбу.

2.                  Копія свідоцтва про народження сина.

3.                  Копія свідоцтва про народження дочки.

4.       Довідка з місця проживання про те, що діти знаходяться на утриманні   позивача.

5.                  Три розписки-зобов'язання про сплату аліментів на дітей.

6.                  Копія позовної заяви.

23 квітня 2009 р.                                     Підпис       (Пилипенко П. П.)

 

 

Довідник: справи про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Мінімальний розмір аліментів в Україні

Юридичний порадник: Визначення розміру аліментів на дітей

Позовна заява про стягнення аліментів на неповнолітніх дітей

Розмір аліментів - Ромовська З.В.